ECN neemt CAIRE sensoren voor meten luchtkwaliteit in productie

donderdag 16 februari 2017 10:47

Hoe schoon is de lucht waar u woont en werkt? Steeds meer mensen maken zich zorgen om de hoeveelheid fijnstof in hun directe leefomgeving. Hoe schoon is de lucht buiten, op het werk of thuis? ECN heeft jarenlange ervaring met het meten van de luchtkwaliteit en maakt het nu mogelijk dat iedereen kan meten. Met de CAIRE en CAIRE@home sensoren is er een betaalbare meetoplossing voor bedrijven, scholen en buurtbewoners.

Luchtkwaliteit is steeds vaker  in het nieuws:  van het smogalarm van het RIVM tot de berichtgeving over hoge concentraties fijnstof in huis na het koken. Vorige week stelde de Europese Commissie zelfs dat de luchtkwaliteit in Nederland reden geeft tot ongerustheid. Luchtmetingen in de eigen omgeving worden steeds belangrijker om zelf effectieve maatregelen te kunnen nemen. 

24/7 weten wat je inademt
Met geavanceerde sensors doet ECN al jarenlang metingen van de luchtkwaliteit bij industriegebieden en in steden. We volgen de ontwikkeling 24/7 en tonen hiermee bijvoorbeeld aan wat het effect van files of industriële processen is op de luchtkwaliteit. Het is de basis voor bedrijven, buurtbewoners en gemeenten om afspraken te maken en maatregelen te nemen. 

Om luchtvervuiling ook dicht bij huis in de gaten te houden, heeft ECN de sensors nu doorontwikkeld  voor bijv. bedrijven, scholen, kinderopvangcentra en buurtbewoners. Hiermee wordt het voor iedereen mogelijk om de vermoedens over een slechte luchtkwaliteit te onderbouwen en hierover in proactief gesprek te gaan met gemeenten of omliggende bedrijven. 

ECN biedt drie typen sensorsystemen aan:

Airbox
Geavanceerde sensor  voor de professionele markt. Meet de concentratie fijnstof, ultrafijnstof, NO2 en ozon in een gebied. Bedrijven ontvangen een sms als de luchtkwaliteit verslechterd en kunnen direct ingrijpen in het operationele proces. De Airbox is verkrijgbaar op basis van een data-abonnement. ECN verzorgt het onderhoud van de meetkasten en de online kalibratie en validatie van de data. 


CAIRE 
Meet de actuele hoeveelheid fijnstof buiten en binnen. Met name geschikt voor bedrijven en instellingen, waaronder scholen en kinderdagverblijven. CAIRE werkt op basis van dezelfde technologie als de Airbox. Het is mogelijk om CAIRES met elkaar te verbinden in een netwerk.CAIRE@home
(gepresenteerd op de Innovation Expo)
Meet de concentratie van fijnstof en CO2 binnen op kantoor, in de klas of in huis. Bij ongezonde lucht, kunt u direct extra maatregelen nemen om te ventileren. Het is mogelijk om CAIRE@home te koppelen met de CAIRES in de omgeving.Online community voor gebruikers
De meetresultaten van CAIRE zijn 24/7 online en via een handige applicatie beschikbaar. Het is ook mogelijk om de meetgegevens te delen met andere gebruikers en deze te combineren met landelijke cijfers van bijvoorbeeld het RIVM. Met uw bijdrage aan de online community krijgt u een representatief beeld van de luchtkwaliteit in uw omgeving. 

Voorinschrijven
De eerste CAIRE is geïnstalleerd. Wilt u ook zelf meten? In maart 2017 wordt de volgende serie in gebruik genomen en start de productie van CAIRE en CAIRE@home. Meer informatie of een CAIRE sensor aanschaffen kan via het contactformulier of kijk op de expertisepagina Luchtkwaliteit.

Benieuwd wat ECN verder doet op het gebied van luchtkwaliteit? Bekijk de website.

Categorie: Corporate, Environment