Het belang van het meten van broeikasgassen

donderdag 30 oktober 2014 09:25

Meetstation voor broeikasgassen onmisbaar voor effectief klimaatbeleid

Een actueel thema is het meten van broeikasgassen in Nederland, zo blijkt ook uit NRC van 29 oktober. Arjan Hensen, klimaatonderzoeker en meetdeskundige bij ECN behandelt hieronder dit onderwerp verder.

Al twee decennia doet Energieonderzoek Centrum Nederland metingen op de KNMI meetmast Cabauw waarmee we de broeikasgassen bijhouden. Nu steeds meer bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid lijken te nemen bij het terugdringen van broeikasgassen lijkt de overheid een stapje terug te doen en haar jaarlijkse bijdrage aan het meten van die gassen terug te schroeven. Als gevolg van deze bezuinigingen dreigt binnenkort een eind te komen aan de broeikasgasmetingen vanuit de Cabauw mast bij Lopik. Dat zou betekenen dat we onze broeikasgasoren en -ogen kwijtraken.

Broeikasgassen leiden tot opwarming aarde
Boven ons land stijgen de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer. Kort gezegd leiden broeikasgassen tot opwarming van de aarde, wat bijdraagt aan de stijging van de waterspiegel en klimaatproblemen. Waar de metingen op afgelegen plekken de globale stijging laten zien,  zien de broeikasgasmetingen die vanaf de KNMI-mast worden gedaan, de gaspluimen uit bronnen en brongebieden binnen en rondom Nederland.  Daarmee krijgen we inzicht in de mate waarin menselijke activiteiten tot de toename van broeikasgasconcentraties leiden. Kortom; om het broeikaseffect te zien heb je Cabauw niet nodig, maar om te begrijpen hoe dit ontstaat en wat je er tegen kunt doen is het noodzakelijk.

Verkleinen CO2 footprint
Op basis van de gedetailleerde metingen worden de hoeveelheden uitgestoten broeikasgassen in kaart gebracht. Het is essentieel om te zien of de uitstoot in lijn is met de officiële emissieboekhouding voor Nederland. Bovendien stimuleren deze metingen bedrijven die hun emissies zeggen te reduceren en hun CO2-footprint te verkleinen, om zich aan hun beloftes houden. Dat is geen overbodige luxe. Want moeder natuur en onze papieren waarheid zijn het niet zelden oneens. Meting aan de bron van alle uitstoot is in de praktijk immers niet haalbaar. De vanuit de KNMI-mast verzamelde gegevens overstijgen het niveau van de auto op de hoek en de fabriek in het dorp; ze geven een totaalbeeld van de situatie in heel Nederland: klopt de optelsom wel of niet? En juist dat maakt de metingen op de hoge mast bij Cabauw relevant. Daarmee is ’s lands hoogste meetmast een onmisbare schakel voor zowel een effectief klimaatbeleid als het monitoren ervan.

Overheid en bedrijfsleven handen ineen
Alleen als bekend is welke broeikasgassen in welke mate in Nederland waar worden uitgestoten, kunnen overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan opdat de toename van schadelijke broeikasgassen wordt teruggedrongen. Solide metingen zijn onmisbaar als we het klimaatprobleem serieus nemen, zeker in een dossier waar velen het oneens zijn over de feiten. Overheden en bedrijven dienen daarom samen de financiering op te pakken zodat Cabauw in de lucht blijft. Crowd funding kan hier een optie zijn. In de VS heeft Google-voorzitter Eric Schmidt eerder deze maand het goede voorbeeld gegeven door de fameuze kooldioxidemeetreeks van Charles Keeling op Mauna Loa te ondersteunen. Wat Keeling doet op een berg in de stille oceaan, doen we ook in Nederland.

Lees ook het artikel in NRC >>

Arjan Hensen is klimaatonderzoeker en meetdeskundige bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Categorie: Corporate, Environment