Hernieuwbare energie levert potentieel 20.000 banen op vanaf 2017

vrijdag 11 oktober 2013 11:00

ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland hebben de gevolgen van de toename van hernieuwbare energie voor het energiesysteem in kaart gebracht. In de vandaag verschenen publicatie staan vier thema’s centraal; de elektriciteitsmarkt, de energievoorziening, slimme netten en de arbeidsmarkt. Een belangrijke conclusie is dat – met het Energieakkoord als uitgangspunt – nu het moment is om stappen te zetten om het energiesysteem te hervormen. De elektriciteitsmarkt moet worden aangepast zodat zowel het oplopende percentage hernieuwbare energie als fossiele energie voor de benodigde back-up goed kunnen gedijen.

De vier trends in het kort
1.De elektriciteitsmarkt is sterk in beweging door relatief lage vraag (minder vraag dan verwacht) en hernieuwbare energie  uit Duitsland;
2. De groei van zonnestroom vergt op termijn aanpassing van het elektriciteitsnet;
3. De noodzakelijke innovatie van het energiesysteem biedt ook voordelen voor de consument;
4. Er liggen kansen op meer werk in de  hernieuwbare energie.

Extra werkgelegenheid
De energietransitie biedt kansen voor de werkgelegenheid in nieuwe energie-gerelateerde bedrijven en innovatie. Bij netwerkbedrijven gaat het om investeringen in uitbreiding van de verbindingen met buurlanden en de uitrol van slimme netten en systemen. De werkgelegenheidseffecten treden niet alleen in de energiesector zelf op, maar ook bij andere bedrijven zoals producenten van machines voor de fabricage van zonnepanelen. Met zijn hoogopgeleide bevolking zijn er kansen voor Nederland om innovatieve energietechnieken te ontwikkelen en aan de man te brengen in binnen- en buitenland. Tot en met 2020 levert de hernieuwbare energieproductie naar verwachting 100.000 tot 200.000 bruto arbeidsjaren werk op in Nederland. Het gaat hierbij om potentieel 20.000 banen vanaf 2017.

Lees hier de volledige publicatie EnergieTrends 2013

Categorie: Beleidsstudies, Corporate