Heleen de Coninck pleit voor technologie in klimaatverdragen

dinsdag 29 september 2009 14:52

Een interview in NRC met Heleen de Coninck door Paul Luttikhuis op woensdag 23 september.

Ondanks alle mooie woorden die in New York zijn gesproken over de noodzaak om in december een nieuw klimaatverdrag te sluiten, gelooft Heleen de Coninck niet dat het er echt zal komen. Dat wil zeggen, niet een akkoord met vastgelegde doelstellingen en percentages voor de reductie van broeikasgassen die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde.

Lees hier verder.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies, Zonne-energie, Windenergie, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Efficiency & Infrastructure, Engineering & Services, Waterstof & Schoon Fossiel