Handzame AirBox CAIRE meet luchtkwaliteit in en om huis en op het werk

maandag 4 april 2016 13:27

ECN brengt geavanceerde sensortechnologie naar handheld

ECN brengt sensortechnologie uit de AirBox naar een handheldversie. Die maakt het mogelijk dat mensen zelf in en om het huis of op hun werk de fijnstofconcentraties in de lucht meten. Het ovale apparaatje krijgt de naam CAIRE en wordt 14 april gepresenteerd tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

De AirBox van ECN is ontworpen voor gebruik aan lantaarnpalen en wordt sinds 2013 onder andere gebruikt in het AiREAS-netwerk in Eindhoven. Dat meet met behulp van tientallen meetkasten de luchtkwaliteit in de stad en geeft die per locatie weer op www.aireas.com. Inmiddels hebben ook Breda en Helmond zich hierbij aangesloten. Met CAIRE speelt ECN in op de behoefte om de luchtvervuiling dicht bij huis in de gaten te kunnen houden. ,,Wat wij zien, merken en horen is dat er behoefte is om zelf de luchtkwaliteit te meten. De huidige manier, waarbij landelijk via circa honderd meetstations wordt gemeten, sluit niet aan bij de zorgen die mensen zich maken over de luchtkwaliteit in hun buurt,” zegt Business Developer Bas van Bree van ECN. ,,Met dit kleinere apparaat kunnen zij thuis of op kantoor daarmee aan de gang gaan, binnen en buiten. Je kunt het ergens neerzetten of in je hand houden.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Longfonds ondersteunen dit initiatief waarbij mensen zelf de luchtkwaliteit kunnen meten, en hebben meegedacht in de ontwikkeling van deze handheld. Zelf meten maakt mensen bewuster van de lucht die zij inademen. Luchtvervuiling kan bij iedereen tot klachten leiden, maar vooral bij mensen die al een longziekte hebben. Zij hebben klachten als benauwdheid en heftiger en vaker astma-aanvallen. De klachten leiden zelfs tot meer spoedopnames in het ziekenhuis.

Lokaal fijnstof meten

Met de persoonlijke fijnstofmeter CAIRE kunnen mensen thuis, op hun werk, in de sportschool of in de tuin de fijnstofconcentraties in de lucht meten. Het apparaat geeft een meetwaarde en licht op in de kleuren van de luchtkwaliteitsindex zoals ook het RIVM die hanteert. Dat varieert van blauw (goed) tot geel (matig), oranje (onvoldoende), rood (slecht) en paars (zeer slecht). ,,Als de concentraties binnen te hoog worden, bijvoorbeeld na het stofzuigen, kun je ventileren of even naar buiten gaan. Als dat buiten gebeurt, kun je bijvoorbeeld besluiten om niet te gaan hardlopen of fietsen,” vertelt Van Bree. ,,Long- of astmapatiënten kunnen met het apparaat vaststellen of hun klachten te relateren zijn aan luchtvervuiling.”

ECN werkt ook aan een versie die permanent buiten kan worden opgehangen. Deze kunnen gebruikt worden als een soort weerstations en samen een netwerk vormen. De bedoeling van ECN is dat de meetgegevens van alle gebruikers via wifi worden doorgegeven en dat alle data wordt verzameld en weergegeven op een centrale website. Gecombineerd met de gegevens van het landelijk luchtmeetnet van het RIVM en het netwerk van AirBoxen kan dan een nationaal dekkend meetsysteem opgezet worden. Van Bree: ,,Als bijvoorbeeld vijf mensen hem ophangen in een wijk, dan krijg je voor die wijk een representatief beeld van de luchtkwaliteit. Die data kun je dan weer koppelen aan het landelijk meetnet.”

Het prototype wordt 14 april gepresenteerd tijdens de Innovation Expo in Amsterdam, waar 4.000 ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers hun technologische en duurzame doorbraken en innovaties presenteren rond het thema ‘Duurzame stedelijke delta’. Vanwege het Nederlandse EU-voorzitterschap worden ook veel buitenlandse bezoekers verwacht. 
>> Bekijk de Innovation Expo pagina waar u leest over onze innovaties die wij op de presenteren.

ECN Milieu onderzoek

In haar milieuprogramma ontwikkelt ECN kennis, technologie en meetinstrumenten om een duurzame  leefomgeving en een betere luchtkwaliteit mogelijk te maken. Dat begint bij het onzichtbare zichtbaar maken: het meten van overlast. ECN richt zich bij het meten van overlast vooral op luchtvervuiling. Deze wordt in kaart gebracht met innovatieve meetinstrumenten. De meetgegevens zet ECN om in informatie die mensen helpt hun leefomgeving duurzaam in te richten. Samen met bedrijven ontwikkelt ECN daarnaast concrete oplossingen voor het aanpakken van milieuproblemen. En met overheden ontwikkelt ECN innovatief beleid om de leefomgeving duurzamer te maken. 

Bekijk de themapagina luchtkwaliteit over onze dienstverlening op het gebied van luchtkwaliteit voor een duurzame leefomgeving.

Wilt u meer weten over een oplossing voor uw situatie? Neem dan contact op met Sjaak van Loo.

Categorie: Corporate, Environment, Engineering & materials