“Groen gas is de motor voor duurzame energie”

donderdag 8 september 2011 09:57

Dit zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 6 september tijdens de lancering van de Stichting Groen Gas Nederland en toezegging van de eerste stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+). Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is zeer blij met de ambities van Verhagen, die aangeeft dat ‘Nederland druk op weg is om dé gasrotonde van Noordwest-Europa te worden’.

Het overheidsbeleid richt zich hiermee op (gedeeltelijke) vervanging van aardgas door groen gas uit biomassa. Verhagen: “Groen gas moet net zo gewoon worden als groene stroom. En dat kan, want Nederland is een gasland. De infrastructuur is er, de kennis is er, de grondstof is er, en de afzetmarkt is er. Alle noodzakelijke voorwaarden voor een duurzame en economisch gezonde groengasmarkt zijn er.” ECN legt zich al lange tijd toe op de optimalisatie en implementatie van technologieën voor grootschalige groengasproductie.

Multi-inzetbaar
Groen gas kent vele toepassingen. Daar waar wind- en zonne-energie niet altijd beschikbaar zijn, is groen gas dat wel. Groen gas kan aardgas vervangen, maar kan ook ingezet worden voor de productie van groene elektriciteit of groene warmte (via warmtekrachtkoppeling). Daarnaast kan het fungeren als brandstof voor auto’s en vrachtwagens (groen CNG) of als grondstof voor de chemische industrie. De productie van groen gas komt goed op gang, via de vergisting van reststromen als mest en gft. Voor de grootschalige productie zijn houtachtige stromen van belang en ook een andere technologie, de vergassingstechnologie.
Deze technologie voor de productie van groen gas uit biomassa met hoog rendement is klaar voor opschaling en daarna commercialisatie. Als het bedrijfsleven en kennisontwikkelaars met de overheid samenwerken wordt de technologische vooruitgang benut en kan groen gas commercieel worden geëxploiteerd. Doordat Nederland inzet op grootschalige productie van groen gas krijgt de ontwikkeling van biomassavergassing binnen de bio-based economy een sterke impuls. Afvalstromen zoals sloophout, snoeiafval en bermgras worden economisch interessant. Het inzetten van hoogwaardig groen gas met een hoog rendement verhoogt de totale groengasproductie in Nederland en realiseert schaalvoordelen.

Exploiteren van groen gas
Een nieuwe, door ECN ontwikkelde, methode zet biomassa om in groen gas. Deze methode bestaat uit twee ECN-technologieën, de vergassings- en de teerverwijderingstechnologie. Beiden genieten inmiddels grote internationale bekendheid in de R&D-sector. De vergassingstechnologie (MILENA) vergast biomassa, waarna de OLGA-technologie de teer uit het gas verwijdert. OLGA-gasreiniging wordt reeds op grote schaal door diverse internationale spelers toegepast. De combinatie van de twee is uniek in de wereld en heeft op laboratoriumschaal bewezen dat ze een ongekend hoog rendement realiseert: zeventig procent van de chemische energie in de biomassa wordt omgezet in groen gas zonder negatieve milieueffecten. ECN werkt op dit moment met HVC energie- en afvalbedrijf aan de optimalisatie van de techniek, opschaling en commercialisatie voor grootschalige groengasproductie, en zoekt daarbij samenwerking met industrieën, het MKB en kennisontwikkelaars.

Meer informatie
Lees meer over SDE+ en de lancering van Stichting Groen Gas Nederland in het nieuwsbericht van EL&I.
Meer over de technologieën voor groengasproductie door middel van biomassavergassing kunt u vinden op de website van ECN.

Contact
Jan Willem Erisman
Unit manager ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek
E-mail: erisman@remove-this-part-ecn.nl
Telefoon: 0224 564155

Categorie: Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Corporate, Beleidsstudies