Green Deal voor groene grondstoffen en duurzaam gas uit biomassa

donderdag 14 april 2016 12:14

Vanochtend heeft Henk Kamp minister van Economische Zaken en een aantal koplopers van het duurzame bedrijfsleven in Nederland de Green Deal Business voor biomassa en biobased gas ondertekend tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

In deze Green Deal gaan duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten én de overheid het komende jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een bio-based economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix. ECN, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, Energy Academy Europe en het ministerie van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu ondertekenen de Green Deal.

Biomassaketens en innovatie
Biomassa is een belangrijke bron voor verduurzaming van grondstoffen en energie. Op dit moment komen projecten op dit gebied nog moeilijk van de grond. Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk aan de hand van concrete business cases te onderzoeken waar dat aan ligt en wat er voor nodig is om tot rendabele projecten te komen. Zo willen de ondertekenaars de weg vrijmaken voor investeringen in bestaande en nieuwe biomassastromen en in innovaties voor betere toepassingen.

Biomassa pijler in vergroening grondstoffen en verduurzaming energiemix
Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Green Deal is ‘meervoudige verwaarding’: met behulp van nieuwe, schaalbare omzettingstechnieken als bio-raffinage en vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren. Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen. Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt.

ECN ziet het tekenen van de Green Deal als een belangrijk punt op de horizon. “Samen met de hernieuwbare gassector, duurzame koplopers in de industrie, én de overheid kan de dubbele verwaarding met behulp van nieuwe en schaalbare technieken werkelijkheid worden. Biomassa kan dan zowel duurzame grondstoffen als bio-energie opleveren”, aldus Robert Kleiburg, COO ECN en een van de ondertekenaars van de Green Deal. ECN trekt aan deze meervoudige verwaarding van biomassa en beschouwt het als een belangrijke sleutel voor de verduurzaming van de chemiesector en de energievoorziening.

Cascadering
Bij de meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: de hoogwaardige grondstoffen worden het eerst aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels, met toepassingen voor de industrie. Uiteindelijk wordt uit het restproduct via vergisting, vergassing en raffinage duurzame energie gewonnen in de vorm van hernieuwbaar gas. Op deze wijze kunnen alle waardevolle componenten uit bestaande biomassastromen volledig benut worden. Deze optimalisering van waarde creëert mogelijkheden om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen zoals aquatische biomassa.

ECN technologieën voor verduurzaming
Nederland heeft een rijke geschiedenis  als ‘gas land’. ECN zet deze traditie graag voort met de nieuwste ontwikkelingen voor het produceren van duurzaam gas en groene grondstoffen.  Een van deze ontwikkelingen loopt via de door ECN gepatenteerde route van vergassing (MILENA), gasreiniging (OLGA) naar de productie van groen gas (ESME) uit biomassa. Daarnaast kan gereinigd gas ook worden opgewerkt naar transportbrandstoffen en chemicaliën. De MILENA-OLGA combinatie zorgt voor een flexibele indirecte vergassing met hoog rendement en diverse andere toepassingen.

ECN ontwikkelt toonaangevende technieken voor een duurzame samenleving door een optimaal gebruik van alle grondstoffen voor het opwekken van energie en voor productontwikkeling mogelijk te maken.

U kunt hier meer over lezen in de flyer Innovations in biomass.

Categorie: Corporate, Biomass