Gedragscode voor Energy Service Companies: 33 nieuwe partijen sluiten zich aan

dinsdag 7 april 2015 12:20

Op 31 maart jl. hebben 33 partijen de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten getekend. Dit is een set met spelregels, waarden en principes die fundamenteel is voor een succesvolle implementatie van energieprestatiecontracten (EPC’s). De gedragscode is ontwikkeld in het kader van het EU-project Transparense met partners uit 20 verschillende EU landen. ECN is de Nederlandse partner in het project.

“ECN heeft de code naar Nederland gebracht en werkt samen met ESCoNetwerk.nl om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven de code adopteren. Dat nu zoveel nieuwe bedrijven de code onderschrijven is goed nieuws voor klanten van EPC-aanbieders. Zij weten nu beter wat zij mogen verwachten en eisen van EPC-aanbieders”, zegt Marijke Menkveld, senior consultant bij ECN.

De bedrijven die de code hebben ondertekend zijn bekende partijen in de ESCo branche, onder andere: Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox en partijen in de vastgoed en financiële sector zoals CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel en de ASN Bank.

EPC’s zijn een relatief nieuwe en slimme manier om tot energiebesparing in vastgoed te komen. In de contracten wordt voor meerdere jaren een gegarandeerde energiebesparing vastgelegd. Er worden afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en de uitvoerende partij (de Energy Service Company) over de verduurzaming (maatregelen, garanties, vergoedingen, etc.). ESCo’s blijven voor langere tijd betrokken bij het project en verdienen hun investeringen terug uit de gerealiseerde energiebesparing. ESCo’s kunnen de opdrachtgever hiermee ontzorgen zodat die zich kan focussen op kerntaken.

Energieprestatiecontracten vragen om een andere dan traditionele houding tussen opdrachtgever en uitvoerder, want langdurige partnerships vereisen ander gedrag en een nieuwe mindset. Daarom is de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten ontwikkeld; EPC-aanbieders die ondertekenaar zijn van de EPC-Code verbinden zich ertoe om EPC-projecten uit te voeren in overeenstemming met de principes van de gedragscode.


Ondertekenaars van de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten

Categorie: Corporate, Beleidsstudies