Forse besparing energierekening huishoudens mogelijk

maandag 24 oktober 2011 15:44

Maatwerk in beleid is nodig

Voor vier op de vijf huishoudens is het rendabel om één of meer energiebesparende maatregelen te installeren in hun woning. Gemiddeld kan daardoor 22 procent bespaard worden op de energierekening. In de praktijk blijken er grote verschillen tussen huishoudens te bestaan. Vooral het individuele stookgedrag van huishoudens bepaalt of een investering uit kan of niet. Dit blijkt uit analyses die het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft gemaakt van de kosteneffectiviteit van energiebesparingsmaatregelen in Nederlandse huishoudens.

Energiebesparing is niet alleen een middel om de broeikasgasemissies terug te dringen, maar wordt daarnaast gezien als belangrijke instrument om woonlasten te verlagen. ECN heeft een gedetailleerd model, specifiek gericht op woonlasten, ontwikkeld om beleidsmakers te ondersteunen bij dit beleid. Er is  voor meer dan 4700 huishoudens gekeken welke maatregelen zij nog kunnen nemen. Ook is gekeken hoeveel dit bespaart op de energierekening en welke investering hiervoor nodig is. Als een woningeigenaar deze investeringen kan financieren door middel van een hypotheek, profiteert hij van de voordelen van de hypotheekrenteaftrek en kan hij de kosten over langere tijd uitsmeren. De baten zijn dan meestal hoger dan de kosten

Het is belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen huishoudens. Het blijkt dat niet het type woning of gezinsgrootte, maar vooral stookgedrag bepaalt of en hoeveel een huishouden kan besparen op haar woonlasten. Op gas dat niet gebruikt wordt, kan ook niet worden bespaard. Wanneer een huishouden dus relatief weinig stookt, bijvoorbeeld omdat de bewoners veel weg zijn, kan ook minder bespaard worden. Door dit verschil kan de terugverdientijd van maatregelen in het ene huishouden drie keer hoger zijn dan in een ander huishouden.  Beleidsmakers moeten hier rekening mee houden. Zeker als investeringen in energiebesparing verplicht zouden worden opgelegd, kan dit voor sommige huishoudens leiden tot hogere in plaats van lagere kosten.

Goed doorpakken loont
De recente wijziging van de regelgeving voor het bepalen van huurprijzen stimuleert verhuurders om verder te investeren in energiebesparing. Het energielabel bepaalt vanaf  1 juli dit jaar mede hoeveel een huurbaas mag vragen aan huur. Investeringen in energiebesparende maatregelen zorgen voor een verbeterd label, zodat verhuurders meer huurinkomsten krijgen. De kosten die verhuurders maken worden hierdoor grotendeels gecompenseerd en tegelijkertijd profiteert de huurder van lagere energielasten. Uit de analyses van ECN blijkt dat het voor verhuurders die investeren in energiebesparende maatregelen nu aantrekkelijker is om in één keer goed door te pakken. Ook na aftrek van de extra kosten levert het opwaarderen van een G-label huurwoning naar B-label niveau gemiddeld 55 euro per maand meer op dan verbeteren naar F-label niveau.


Voor meer informatie neemt u contact op met: Casper Tigchelaar. Naar het Engelstalige rapport.

Categorie: Beleidsstudies, Corporate