Explosiegevaar voorkomen? ECN test grondstoffen.

maandag 8 juni 2015 14:17

Wat denkt u dat er kan gebeuren als er deeltjes zweven in een ruimte? Inderdaad, deze kunnen ontbranden en zelfs exploderen. Zelfs in een zeer kleine hoeveelheid kunnen poeders of stofdeeltjes ernstige gevaren opleveren in een industrieel proces.

Veel bedrijven zijn zich niet volledig bewust van de gevaren van het verkeerd gebruik van poedervormige stof of stofrijke materialen. Toch is dit elk jaar de oorzaak van diverse branden en explosies in de industrie. Naast de materiële schade leidt het vaak tot vragen in de pers en kan het uw imago beschadigen. ECN helpt industriële bedrijven om de grondstofrisico’s bloot te leggen en ongelukken te voorkomen.

Licht ontvlambaar
“ECN heeft uitgebreide ervaring met het karakteriseren van materialen”, legt Pedro Abelha uit. In de laboratoria van ECN onderzoekt hij onder meer de ontvlambaarheid en explosiviteit van stofrijke materialen. “We hebben alles in huis om nauwkeurige experimenten uit te voeren. Zo komen we erachter onder welke condities een stof ontsteekt of explodeert. Met onze onderzoeken helpen we bedrijven bij het antwoord op vragen als: vormt deze nieuwe grondstof een risico? Welke aanpassingen zijn nodig om het risico op explosies te verminderen?”

Unieke realistische omstandigheden 
Stofdeeltjes staan nooit op zich. Daarom kijkt ECN naar het complete proces. Pedro: “We kunnen veel verder gaan dan metingen volgens de Europese norm. In onze testfaciliteit simuleren we de werkelijke omstandigheden van een bedrijfsproces. We bestuderen de invloed van alle parameters op de explosiviteit. Bijvoorbeeld het vochtgehalte, de deeltjesgrootte, de temperatuur of de zuurstofconcentratie. Door de werkelijkheid na te bootsen kunnen we exact volgen wat de effecten zijn in het industriële proces. Dat maakt onze tests uniek.”

Wilt u ook risico’s voorkomen?
Met speciale apparaten en high speed camera’s test ECN onder meer de minimale ontstekingsenergie, de minimale explosie concentratie en de maximale vlamsnelheid. Bovendien profiteert u van de aanwezige kennis van bijvoorbeeld verbranding, ketelvervuiling en brandstofvoorbewerking. Informeer bij Pedro Abelha van ECN naar de testmogelijkheden voor uw industrie.

Categorie: Juni, Corporate, Biomass