Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar

maandag 20 juni 2016 14:20

Binnen drie jaar staat er met het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (InVesta) een expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing in Alkmaar. Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken, ondertekende daartoe in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU op het Energy Innovation Park de Green Deal die dit mede mogelijk maakt.

Namens de provincie Noord-Holland tekende gedeputeerde Jack van der Hoek en namens de gemeente Alkmaar burgemeester Piet Bruinooge. Ook projectpartners ECN, TAQA, Energy Valley, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander zetten hun handtekening.

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

Hernieuwbaar gas
ECN, projectpartner in InVesta, ziet de Green Deal als een belangrijke stap op de horizon. Met behulp van nieuwe en schaalbare omzettingstechnieken als vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren, ook wel meervoudige verwaarding genoemd. Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen. Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt.

Werkgelegenheid door gezamenlijk investeren
De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. In totaal is er door de gezamenlijke partijen €1.920.000,- geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag (€960.000,-) is beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Holland. Met de Green Deal InVesta spreekt het ministerie van Economische Zaken de bereidheid uit om €1.000.000,- voor de ontwikkeling van InVesta beschikbaar te stellen.

Grootschalige commerciële productie
In drie jaar draait er in Alkmaar een Research & Development-programma, waarbij het doel is via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties. Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. 

Alkmaar faciliteert
Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta. De infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling van energieprojecten. Hiernaast zijn op het terrein kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa verzameld en kent de regio kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. De gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.

“Om de ontwikkeling tot een succes te maken moeten onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven aan elkaar verbonden worden. Dit leidt uiteindelijk tot een versterking van het energiecluster in de regio Noord-Holland Noord, de Energy Valley regio en Nederland,” stelt Robert Kleiburg van ECN, één van de launching customers van InVesta en voorzitter van de stichting. 

Nederland Gasland
Nederland heeft een rijke geschiedenis als ‘gasland’. ECN zet deze traditie graag voort met de nieuwste ontwikkelingen voor het produceren van duurzaam gas en groene grondstoffen. Het expertisecentrum InVesta maakt gebruik van deze ontwikkelingen via de ECN gepatenteerde route van vergassing (MILENA), gasreiniging (OLGA) naar de productie van groen gas (ESME) uit biomassa. Daarnaast kan gereinigd gas ook worden opgewerkt naar transportbrandstoffen en chemicaliën. De MILENA-OLGA combinatie zorgt voor een flexibele indirecte vergassing met hoog rendement en diverse andere toepassingen.

Animatie
Klik op onderstaande afbeelding om een animatie van ECN over biomassa te bekijken.

Meer informatie over het programma Biomassa vindt u op onze expertisepagina Biomassa.

Categorie: Corporate, Biomass