EuRyDice-project van start gegaan

vrijdag 10 april 2015 12:10

“Energie-efficiënte valorisatie van componenten uit processtromen” is de volledige titel van het nieuwe EuRyDice-project, dat binnen het ISPT-samenwerkingsverband zal worden uitgevoerd door AkzoNobel, Corbion, DOW, Hexion, ECN, KWR en VITO.

Doel van het samenwerkingsproject binnen de procesindustrie is het ontwikkelen van technisch haalbare oplossingen voor het terugwinnen van zout en organische verbindingen uit processtromen, om zo de energie-efficiëntie van deze stromen in Nederland met minimaal 25% te vergroten en het energieverbruik met minimaal 10 PJ per jaar te verlagen.

Het project richt zich verder op de praktische uitwerking en verbetering van innovatieve processen voor het behandelen van proceswaterstromen. Dit zou moeten leiden tot wezenlijke energiebesparingen in de industrie, verlaging van de CO2-uitstoot en efficiënter gebruik van zowel grondstoffen als producten.

Het proces omvat het scheiden, terugwinnen en rendabel maken van producten en grondstoffen die nu nog als afval worden afgevoerd of die processen verstoren en daardoor tot een onacceptabel hoog energieverbruik en/of een geringe kwaliteit leiden. Projectinnovatie moet een tweeledige energiebesparing opleveren: door vervanging van de huidige energie-intensieve scheidingsprocessen en door efficiënt omgaan met grondstoffen en producten. De uiteindelijke implementatie van de nieuwe procestechnologie moet bovendien hoogwaardige werkgelegenheid opleveren. In Nederland gaat het naar schatting om 750–1250 arbeidsplaatsen bij eindgebruikers- en toeleveringsbedrijven, binnen een periode van tien jaar.

Motivatie

Talloze proceswaterstromen in de procesindustrie bevatten een breed scala aan waardevolle bestanddelen die nu nog tijdens de afvalwaterbehandeling worden afgevoerd. Veel bedrijven zouden graag geleidelijk willen overstappen op een gesloten keten met zoveel mogelijk ‘nul-afvalprocessen’. AkzoNobel, Corbion, DOW en Hexion hebben alle te kampen met een probleem ten aanzien van twee generieke situaties: zoutrecycling en het terugwinnen van waardevolle organische bestanddelen.

Recente ontwikkelingen in de procestechnologie maken het mogelijk om waardevolle bestanddelen selectief en met minder energie uit proceswaterstromen te scheiden. De bedrijven hopen solide businesscases te ontwikkelen voor een technologie die niet alleen resulteert in efficiënte selectieve scheiding maar ook in een energiebesparing van 25% binnen zes jaar.

Omschrijving

Het project omvat vier technische werkpakketten. Eerst worden de proceswaterstromen nader geïdentificeerd. Dit moet resulteren in een reeks voorwaarden en stromen waarvoor voldoende aantrekkelijke businesscases kunnen worden gedefinieerd. Als volgende stap wordt de technologie breed geïnventariseerd, met als leidraad de noodzaak om fasetransitie (verdamping) te voorkomen en de geschiktheid voor zeer complexe mengsels te waarborgen. Voorbeelden van technologieën die in de evaluatiefase worden meegenomen zijn nanofiltratie, elektrodialyse, capacitieve deionisatie, pervaporatie, osmose en omgekeerde osmose, adsorptie, ionenuitwisseling en elektroprecipitatie. Nieuwe combinaties van deze technologieën worden eveneens onderzocht. De technische haalbaarheid van de geselecteerde technologieën wordt getest door middel van modelexperimenten op basis van daadwerkelijke proceswaterstromen. De resultaten worden onderworpen aan een techno-economische analyse en gebruikt voor verdere verfijning van de businesscases. Zo kan voor beide generieke situaties definitief worden bepaald welke technologieën het meest geschikt zijn. Ten slotte zal het project als aanjager fungeren voor een validatieproject op pilot-demonstratieschaal, waarbij alle belanghebbende partijen nauw zullen worden betrokken. De resultaten van de pilotcases zullen worden vertaald naar gerelateerde proceswaterstromen bij andere bedrijven in andere markten.

Resultaten

Het project moet zichtbaar maken welke energie- en kostenbesparende technologieën een doorbraak kunnen bewerkstelligen in het rendabel terugwinnen van bestanddelen uit proceswaterstromen door het energieverbruik en de kosten drastisch terug te dringen. De geselecteerde enkelvoudige en hybride technologieën moeten breed toepasbaar zijn op zowel zoutrecycling als het terugwinnen van waardevolle organische bestanddelen. De haalbaarheidsevaluatie maakt gebruik van industriecasussen die als model fungeren voor de twee generieke situaties en moet tot positieve businesscases leiden. Als de volgende stap wordt gezet, zullen de technologieën binnen drie à vijf jaar worden ontwikkeld tot een gereedheidsniveau dat toereikend is voor een demonstratieproject op volledige schaal (N.B.: deze volgende stap is niet een doelstelling van het project).

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Henk van Veen via het algemene contactformulier van Energie-efficiëntie.

Categorie: Corporate, Energy efficiency