Europese lidstaten bereiken 11,6% hernieuwbare energie in 2009

dinsdag 22 februari 2011 15:27

Het nieuwe rapport 'De staat van hernieuwbare energie in Europa' van EurObserv'ER presenteert een raming voor het aandeel hernieuwbare energie in het totale energiegebruik in Europa. Dit aandeel is voor 2009 geschat op 11,6%, ten opzichte van 10,4% in 2008. EurObserv'ER is een samenwerkingsorgaan van deskundigen dat rapporten uitbrengt op het gebied van hernieuwbare energie op nationaal en Europees niveau, ter ondersteuning van Europees beleid.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is een consortiumpartner in het EurObserv'ER project en voert hiervoor diverse activiteiten uit, waaronder het aanleveren van Nederlandse cijfers over de realisatie van hernieuwbare energie in het voorgaande jaar. Evenals de cijfers over omzet en werkgelegenheid in deze sector. Die cijfers voor Nederland zijn terug te vinden in het in januari uitgebrachte ECN-rapport.

De stijging van 1,2 procentpunt resulteert in een verbruik van hernieuwbare energie van 131,7 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe) in 2009 op een totaal van 1136,4 Mtoe. Dit betekent een stijging van 6,3 Mtoe ten opzichte van 2008. Dit resultaat wordt voor meer dan de helft toegeschreven aan de afname van het totale bruto eindverbruik en niet aan de toename van hernieuwbare energie, ook al zijn sommige technieken hard gegroeid.

Cijfers
In het rapport worden ook de volgende cijfers gepresenteerd voor het jaar 2009 in de EU:
• Aandeel van hernieuwbare energie in het totale elektriciteitsverbruik: 18,2%
• Werkgelegenheid in hernieuwbare energie: 912 duizend banen
• Omzet aan hernieuwbare energie: 120 miljard euro

EurObserv'ER schat dat voor 2009 het aandeel van hernieuwbare energie in het totale elektriciteitsverbruik met bijna 2 procentpunten gestegen is, van 16,4% in 2008 tot 18,2%.

'De staat van hernieuwbare energie in Europa' geeft gedetailleerde capaciteit en energieopwekkingsresultaten voor alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Gekeken is naar windenergie, fotovoltaïsche energie, thermische zonne-energie en thermische zonne-elektriciteit, kleine waterkracht, aardwarmte, warmtepompen, biogas, biobrandstoffen, afvalverbranding, vaste biomassa en energie uit golven en getijden.

Regionale case studies
Het rapport presenteert voor vijf landen case studies met regio’s die sterk zijn in hernieuwbare energie: Portugal (Baixo Alentejo), Bulgarije (Sofia District), Noord-Ierland (Camphill Community), België (Wallonië) en de Tsjechische Republiek (Kněžice). ECN draagt bij aan de database van beleidsmaatregelen voor hernieuwbare energie voor een aantal landen. Deze 'policy files' zijn in te zien op http://www.eurobserv-er.org/policy.asp.

Meer informatie
Naast dit jaarlijks verschijnende rapport is er ook de EurObserv'ER Barometer. Hierin worden regelmatig indicatoren gepubliceerd die de actuele dynamiek in hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, waterkracht, aardwarmte en biomassa, biogas, biobrandstoffen) wereldwijd en binnen de Europese Unie weergegeven. Via de interactieve database op de EurObserver’ER website kunt u cijfers uit de barometer direct downloaden om zo eenvoudig uw eigen grafieken samen te stellen. U kunt zich via de website aanmelden voor het ontvangen van een nieuwe Barometer.

EurObserv'ER is een project dat wordt gesteund door de Europese Commissie binnen het DG Energy "Intelligente energie voor Europa"-programma en door ADEME, het Franse Milieu en Energie Agentschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ECN onderzoeker Luuk Beurskens, emailadres:  l.beurskens@remove-this-part-ecn.nl  en telefoonnummer: 0224-564789.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies