Energietransitie niet allemaal rozengeur en maneschijn? ECN brengt morele en ethische dilemma’s in kaart

dinsdag 11 juli 2017 10:50

Wie krijgt uiteindelijk de rekening van de energietransitie gepresenteerd? Hoe gaan we als samenleving om met veranderende investeringen in de energiestructuur? Waar komen er banen bij, waar verliezen we die? In hoeverre loopt de robotisering van de samenleving parallel met de energietransitie?

Deze en vele andere vragen wil een consortium van ECN, Tertium, Milieudefensie en Alliander voorleggen aan experts en lokale belanghebbenden. Hun studie ‘Winnaars en verliezers van de energietransitie in 2035 – een ethisch vraagstuk’ krijgt steun van RVO’s MVI-Energie-subsidie 2017.

Ethische en morele discussie
Koen Straver, sociaal wetenschapper werkzaam bij ECN: “We willen niet alleen de sociaal-maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen zichtbaar maken, maar hierover ook een ethische en morele discussie beginnen. Doel is om bewustzijn te creëren over toekomstige gevolgen van keuzes die we nu maken. Vandaar dat we eerst de discussie aanjagen en faciliteren en niet meteen in oplossingen denken.”

Toekomstscenario’s terugredeneren
Het consortium brengt het gesprek op gang door experts uit te nodigen uit diverse disciplines, waaronder de filosofie, politicologie, sociologie en antropologie. Zij denken toekomstscenario’s uit voor verschillende thema’s (mobiliteit, decentralisatie van energie, werk).

Daarna gaat een andere groep experts aan de slag om deze scenario’s terug te redeneren: Wat heeft ertoe geleid dat er bepaalde winnaars en verliezers zijn? Welke beleidskeuzes of sociaal-maatschappelijke trends hebben dat beïnvloed? De uitkomsten van deze beide exercities dienen als basis om op lokaal niveau concrete discussies te voeren en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Invloed op maatschappelijke verhoudingen
Straver: “We zetten burgers, gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en energie-initiatieven op diverse plaatsen in Nederland bij elkaar om mee te denken. Wie meer geld en macht heeft, kan investeren, en daarmee tijd en geld besparen. Duurzame investeringen als een elektrische auto, zonnepanelen en een biomassaketel leveren namelijk ook weer profijt op. Wat is de praktijk nu en wat betekent dat voor de toekomst? Zal ongelijkheid toenemen? Willen we dat? Wat zijn de dilemma’s? Kunnen we dit voorkomen?”

Inzichten bij het nemen van beslissingen
De studie moet aan het eind van 2017 concrete inzichten hebben opgeleverd die gemeenten, bedrijven, organisaties helpen bij het nemen van beslissingen. Straver: “De energietransitie gaat iedereen aan. Het is een technische én een sociaal-maatschappelijke uitdaging. Met de bijeenkomsten en workshops die we organiseren en met publicaties, essays en een documentaire willen we bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en een breed gedragen sociale verantwoordelijkheid.”

Wilt u meer informatie over dit project, ga dan naar de website van de Topsector Energie of neem contact op met Koen Straver via ons online contact formulier

Categorie: Corporate, Beleidsstudies