Emergo aangeboden aan Minister Verhagen

vrijdag 23 maart 2012 10:55

Toegepast onderzoek lost maatschappelijke vraagstukken op. De combinatie van theoretische kennis en de praktijk van de markt zijn hiervoor nodig. De kennisorganisaties van toegepast onderzoek vormen in deze een onmisbare schakel. Nederland heeft een traditie van innovatie vooruitgang en durf. We moeten knokken voor onze positie in de wereld.

De Federatie TO2 heeft op maandag 19 maart het boek 'Emergo’ aangeboden aan Minister Verhagen. Deze publicatie geeft voorbeelden van projecten met een grote maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke impact. Ze zijn illustratief voor de meerwaarde van TO2: het verleden van ons land door middel van technologie verbinden met de toekomst. Hierdoor blijft Nederland welvarend, concurrerend en innovatief.

Dankzij de dominee, de koopman en de ingenieur hebben we in het verleden een toppositie opgebouwd in sectoren als lucht- en scheepvaart, landbouw, water en energie. Deze positie willen we behouden en waar mogelijk versterken. Alleen door continu te werken aan innovatie en nieuwe technologie kunnen we mee blijven doen en onze positie herbevestigen.

De Federatie TO2, een samenwerkingsverband van zes kennisorganisaties, levert de toegepaste kennis waarmee de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven concurrerend blijven. Via TO2 hebben onze kennisorganisaties hun krachten gebundeld: Deltares, ECN, MARIN, NLR, de researchinstituten van Wageningen UR en TNO.

De publicatie is hier te downloaden.

 

Categorie: Corporate