Elektriciteit als duurzame oplossing voor klimaatverandering

donderdag 12 oktober 2017 08:20

“Industrie, investeer in technologie voor elektrificatie!” Dat is de heldere boodschap van Yvonne van Delft. Elektrificatie van de industrie gaat om het inzetten van duurzame elektriciteit zoals wind- en zonne-energie ter vervanging van fossiele energie.

Nu al wordt waar mogelijk duurzame elektriciteit ingezet als energiebron, vooral voor het verwarmen van gebouwen en elektrisch vervoer. Maar de industrie gebruikt een veelvoud van die energie uit (nu nog) fossiele bronnen. Om de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen moeten er twee belangrijke veranderingen plaatsvinden. Ten eerste moet er veel meer duurzame elektriciteit worden geproduceerd. We produceren nu in Nederland zo’n 12% duurzaam. Dat moet omhoog naar zeker 50% in 2030. Dat is nodig voor de tweede transitie: de elektrificatie van de industrie. Het heeft natuurlijk weinig zin om fossiele energie te vervangen door elektrische, als die niet duurzaam wordt geproduceerd.

Groeiende markt
Kansen voor de industrie zijn er dus volop. Er is een snel groeiend aanbod voor duurzame elektriciteit. Om daar gebruik van te kunnen maken zijn nu al investeringen nodig voor elektrificatie. Van Delft stelt vast dat bedrijven meer openstaan voor deze veranderingen dan enkele jaren terug. “Maar het mag nog wel meer,” zegt ze. “Er zijn al technologieën beschikbaar die zichzelf terugverdienen, zoals voor het terugwinnen van proceswarmte. Wij helpen om die technologie nog verder te verbeteren, bijvoorbeeld door betere warmtepompen te ontwikkelen.”

ECN werkt met TNO en diverse bedrijven samen aan de elektrificatie van de chemische industrie binnen het VoltaChem Shared Innovation Program. “Wij delen onze expertise op het gebied van warmte en waterstof. Zo is er bij ECN een testfaciliteit ontwikkeld voor elektrolyseapparatuur. Daarnaast wordt er begin 2018 een pilotplant geopend die door middel van elektrolyse waterstof produceert uit water. Van waterstof kan bijvoorbeeld later DME worden gemaakt, een schoon alternatief voor diesel.”

De lat ligt hoog
We moeten in Nederland voortvarender te werk gaan, vindt Van Delft. “Daarom hebben we zelf de lat hoog gelegd. ECN zet zich in om het klimaatakkoord van Parijs te halen, dat wil zeggen niet meer dan 2°C opwarming van de aarde. We gaan voor 85-90% reductie in de uitstoot van CO2 in 2050. Als de overheid een deel van de investeringsrisico’s voor elektrificatie bij bedrijven zou weghalen en een impuls zou geven waardoor het lonend wordt voor bedrijven om ook voor de langere termijn te investeren, zou dat geweldig helpen om deze doelstellingen te halen!”

Meer informatie en contact
Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Yvonne van Delft via het contactformulier. Meer informatie over ons onderzoeksprogramma energiebesparing in de industrie vindt u op onze expertisepagina energie efficientie.

Categorie: Corporate, Energy efficiency