Eindadvies basisbedragen SDE+2016 nu beschikbaar

donderdag 10 december 2015 14:56

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gebruikt om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. Ieder jaar vraagt EZ aan ECN en DNV GL advies over de hoogte van de basisbedragen in het kader van de SDE+.

De Kamerbrief over de SDE+2016 is op 7 december 2015 uitgestuurd door het ministerie; dat is het moment waarop het Eindadvies basisbedragen SDE+2016 van ECN en DNV GL openbaar wordt. Het eindadvies en overige documentatie is te vinden op de SDE+ projectpagina.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies