ECN helpt China bij aanpak fijnstof met ‘Made in Holland’ technologie

donderdag 22 oktober 2015 16:35

Overeenkomst met Lanmeng gesloten tijdens handelsmissie met koning en koningin

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaat de Chinese provincie Hebei (67 miljoen inwoners) helpen de luchtkwaliteit te verbeteren met Hollandse technologie. Tijdens de handelsmissie, die parallel loopt aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan China, zal een contract gesloten worden om de stofuitstoot van een kunstmestfabriek te monitoren. Als dit demoproject slaagt zullen er meer van dit soort projecten worden uitgevoerd.

Het contact met China ontstond vorig jaar toen een Chinese delegatie de provincie Zuid-Holland bezocht. ECN mocht toen een presentatie geven van zijn geavanceerde systeem voor (fijn)stofmonitoring. Dat meet met sensoren nauwkeurig de hoeveelheid en samenstelling van stofconcentraties in een gebied en brengt specifieke bronnen in kaart. Daardoor kunnen gerichte maatregelen worden genomen om stofemissies en -concentraties terug te dringen. In de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam heeft het systeem zijn waarde al bewezen.

De delegatie vroeg of ECN een dergelijk systeem ook aan China kon leveren. Met de milieudienst Environmental Protection Bureau (EPB) van Hebei werden vervolgens intentieovereenkomsten gesloten, die uitmondden in een gezamenlijk project met het Chinese luchtonderzoeksbedrijf Lanmeng. Tijdens dat project worden de emissies van een kunstmestfabriek gemonitord. Het contract daarvoor wordt 25 oktober getekend tijdens een trade diner in het kader van de handelsmissie, die geleid wordt door minister Ploumen en de staatssecretarissen Dijksma en Van Rijn.

Het stofmonitoringsproject past binnen het Blue Sky programma, waarmee de Chinese overheid de luchtverontreiniging wil aanpakken. ,,China werkt serieus aan een betere luchtkwaliteit en is vooral op zoek naar emissiereducerende maatregelen. Met ons systeem kun je permanent monitoren of er stof van industrie- of bedrijfsterreinen waait,” zegt Bas van Bree van ECN. ,,Daar kan een milieudienst op handhaven. Je krijgt beter inzicht in problemen, je kunt eerder ingrijpen bij overlast, bedrijven een aanwijzing geven en stofbeperkende maatregelen opleggen.”

De speciale software van ECN verwerkt de data uit de metingen tot modellen die dit soort aanpak mogelijk maken. Voor de metingen zelf kunnen bedrijven in de toekomst kiezen tussen lokale en westerse apparatuur. Het systeem in Hebei is inmiddels geïmplementeerd en tijdens het trade diner kan ECN al de eerste resultaten laten zien.

Het monitoringssysteem van ECN is het eerste meetsysteem van Hollandse makelij dat in China wordt ingezet. “Een succesvol demonstratieproject zal ertoe leiden dat deze “made in Holland” technologie verder in China breed wordt toegepast. Ook is dit project een typisch succesvol voorbeeld voor goede samenwerking tussen Nederlandse en Chinese overheid” zegt collega Ye Zhang- Steenwinkel, die als ECN vertegenwoordiger de ondertekening doet.

De brede economische handelsmissie – die duurt van 25 tot 29 oktober -  loopt parallel aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in de laatste week van oktober. 

Categorie: Corporate, Environment