Een wereld te winnen buiten de COP

vrijdag 29 november 2013 21:10

Een blog van Donald Pols, manager internationaal klimaatbeleid bij ECN. Hij bezocht deze maand zijn tiende COP.

Het is bijna gezellig in de gangen van het Warschause stadion waar de COP19  plaatsvindt. Weg is de ingehouden spanning die jarenlang hoorde bij de klimaatonderhandelingen. Die spanning bereikte steevast een hoogtepunt in de week dat de ministers arriveerden en er knopen moesten worden doorgehakt. Ook nu arriveren er ministers. Maar ik heb niet de indruk dat de aanwezigen zich erg druk maken.

Ik betwijfel of ik blij moet zijn met die gezellige sfeer. Spanning hangt samen met het besef dat er iets te winnen valt, of te verliezen. In Warschau lijkt men dat gevoel niet te hebben.

Een spreker tijdens de High Level Dialogue on Market Mechanisms, vertegenwoordiger van een van ‘s werelds grootste elektriciteitsproducenten, vroeg zich vandaag hardop af of de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) nog wel relevant is voor ‘de wereld daar buiten’. Een pannellid viel hem bij. Hij voegde toe dat deze groeiende irrelevantie niet lijkt te zijn doorgedrongen tot de onderhandelaars. Of dat het hun niet zoveel kan schelen. Wat erger is, liet hij in het midden.

Intussen gebeurt er heel veel op het gebied van klimaat en energie, juist in die ‘buitenwereld’. Op dit moment zijn wereldwijd meer dan een dozijn regionale of subregionale emissiehandelsystemen en andere experimenten opgezet, die een derde van alle broeikasgasemissies omvatten. Als China zijn plannen voor een emissiehandelsysteem doorzet, zal dat aandeel stijgen tot 40 procent. Vergelijk dit eens met het Kyotoprotocol, dat 13 procent van de wereldwijde emissies omvatte!

Het gaat te ver om de UNFCCC af te schrijven als een gemarginaliseerd instituut. De internationale onderhandelingen zijn wel degelijk van invloed op regionale systemen. Wel wordt heel duidelijk, hier in Polen, dat ze zeker niet the only game in town zijn. Misschien zijn ze zelfs niet eens het belangrijkste spel.

De overvloed aan initiatieven die overal opbloeien vraagt om een nieuw perspectief op de rol van het internationale onderhandelingsproces. Er is behoefte aan een platform dat de afstemming regelt tussen verschillende regionale initiatieven. De UNFCCC kan deze rol op zich nemen. Maar dan moeten de onderhandelaars wel eerst beseffen dat er een wereld buiten de onderhandelingen is!

Categorie: November, Beleidsstudies, Corporate