ECN zeer actief in eerste call Horizon 2020 programma

dinsdag 1 juli 2014 11:20

Horizon 2020 is het nieuwe onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie en volgt daarmee het KP7 programma op. In dit programma werken Europese bedrijven, universiteiten en technologieorganisaties samen. ECN is bij veel projectvoorstellen in de eerste call van Horizon 2020 betrokken voor technologie- en kennisontwikkeling.

ECN is van oudsher zeer bedreven in het indienen van Europese projectvoorstellen. Het succespercentrage van ECN (aantal gehonoreerde projectvoorstellen ten opzichte van het aantal ingediende) ligt hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Het Nederlandse gemiddelde ligt op haar beurs al fors hoger dan het Europees gemiddelde.

Samenwerking met MKB
Opvallend aan de nu ingediende voorstellen is dat ECN veel samen met Nederlandse MKB-bedrijven participeert. Door partners van ECN mee te nemen in EU-projecten, biedt ECN hen een ingang op de Europese markt en toegang tot een Europees kennisnetwerk. Vooral onderzoekers in de programma’s biomassa en het Energiebesparing in de industrie hebben veel voorstellen ingediend (zie onderstaande tabel). Dit komt vooral omdat de eerste call zich uitstekend leende voor deze onderwerpen.

De evaluatie van de voorstellen is nu in volle gang. ECN verwacht nog dit jaar de eerste Horizon 2020 contracten te kunnen tekenen. 

Programma

Aantal ingediende voorstellen

Budget
ECN voor de ingediende voorstellen (mln. Euro)

Biomassa

8

11,2

Energiebesparing Industrie

6

13,5

Solar Energy

3

3

Wind Energy

5

4,2

Policy Studies

5

2,7

Storage & Integration of Renewable Energy

1

0,5

Totaal

28

35

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingo Bunzeck, Program Development ECN

Categorie: Corporate, Energy efficiency, Energy Innovation