ECN ‘thought leader’ in regionaal innovatiebeleid

maandag 2 maart 2015 13:50

Kennis benutten voor innovatie in de regio, dat is de basis voor onze samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Naast landelijke en internationale projecten wil ECN zijn kennis ook heel dichtbij inzetten: voor de regio. Vanuit de Pettense duinen dragen we bij aan Noord-Holland als voorbeeldregio voor duurzame innovatie.

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is een uitvoeringsorganisatie van 19 Noord-Hollandse gemeenten en de provincie. Samen investeren zij in regionale bedrijvigheid. Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, legt uit dat ondernemerschap hierbij centraal staat. “In onze regio zijn het de mkb’ers die voor innovatie en werkgelegenheid zorgen. Daarnaast werken we eraan om kennisinstellingen als ECN meer in te zetten als thought leader voor ons innovatiebeleid. We moeten kennis beter benutten en partijen in de regio verbinden.”

Regionale impact op wereldwijde ontwikkelingen
Op mondiaal niveau zijn er grote uitdagingen op het gebied van agrifood, water en energie. Pennink: “Denk aan de monden die we moeten voeden, de behoefte aan schoon drinkwater en – in ons geval droge voeten – en de transitie naar schone energiebronnen. ECN hielp ons om van buiten naar binnen te kijken. Wat kunnen wij doen aan deze problemen? Wat is onze regionale bijdrage? En hoe kunnen we mkb’ers betrekken?”

Knappe regio
Op de drie terreinen - agrifood, water en energie - is Noord-Holland actief. De regio heeft volop landbouw, een internationale reputatie op het gebied van plantveredeling en zaadtechnologie, een eigen waterbedrijf, hoogheemraadschap en specialistische kennis op het gebied van duurzame energie. Pennink: “We zijn een knappe regio. We vinden het alleen nog moeilijk om dit te vermarkten en onderling verbindingen te zoeken. Daar werken we nu aan.”

Concrete initiatieven
In een aantal sessies zijn overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en non-profitorganisaties bijeen geweest om de regionale kansen te bespreken. “Dat leidt direct tot concrete plannen”, vertelt Thijs Pennink. “Een voorbeeld: het Waterschap worstelt met piekbelasting door regen. Bollentelers daarentegen zetten hun land onder water voor grondontsmetting. Kunnen we een combinatie maken? En welke mogelijkheden zijn er om iets te laten groeien of kweken op het land dat onder water staat? Er is nu een groep ondernemers die zijn tanden in dit vraagstuk zet.” Pennink ziet kansrijke samenwerkingsverbanden ontstaan. “Dit is wat er kan gebeuren als we partijen als ECN koppelen aan mkb’ers. We streven naar een integrale aanpak.”

Wilt u meer weten over de samenwerking van ECN met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord of wilt u de kennis van ECN inzetten voor uw regio of een specifiek vraagstuk? Business developer Piotr Pukala van ECN vertelt u er graag meer over.

Categorie: Maart, Corporate