ECN tekent samen met Partners for International Business Clean Coal China convenant

dinsdag 15 december 2015 16:04

De ondertekening van het convenant vond op 1 december 2015 plaats door het consortium Partners for International Business, waar ECN deel van uitmaakt. Het consortium heeft als doel om expertise en technologieën te leveren die helpen de lucht- en watervervuiling in China drastisch te verminderen.

Waarom is het Clean Coal China convenant zo belangrijk?
China is werelds grootste kolenproducent en heeft de op één na grootste kolenreserves ter wereld. Ruim 70% van het energieverbruik in China wordt geleverd door kolen. Kolen zullen ook de komende 5 tot 10 jaar een belangrijke energiebron voor het land blijven, met alle milieugevolgen van dien. Het Clean Coal China consortium kan actief bijgedragen aan oplossingen voor huidige en te verwachten Chinese milieu- en klimaatproblemen.

Welke rol heeft ECN in het Clean Coal China convenant?
Partners for International Business (PIB) richt zich onder andere op Nederlandse bedrijven in de topsector Energie. ECN is in die sector één van de belangrijkste vertegenwoordigers.

Als onderzoeksinstituut voor hernieuwbare energietechnologieën en energie efficiëntie, is ECN dé aangewezen partij om in het Clean Coal China convenant op energiegebied adviezen te geven en oplossingen aan te dragen die milieuproblemen in China kunnen voorkomen, verminderen en tegengaan.

ECN fungeert daarnaast als uithangbord voor de Nederlandse overheid. Die wil samen met de overige PIB-leden met een afgestemde strategie de buitenlandse markt betreden. Met 'economische diplomatie' probeert de Nederlandse overheid zo mogelijke handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen. Nederlandse ondernemers kunnen dan hun kansen op buitenlandse markten succesvoller benutten.

Met welke andere Partners voor International Business werkt ECN samen?
De deelnemende bedrijven en kennisinstellingen in het PIB-consortium zijn op het gebied van energie, techniek en milieu, naast ECN:

  • Hofung: leverancier van flue gas de-sulphurization apparatuur;
  • Wuvio: leverancier van biodegradable chemicaliën voor stofemissiepreventie;
  • Blue Element: leverancier van waterbehandelingsinstallaties voor de Chemische industrie;
  • Universiteit van Utrecht: kennisontsluiting van CO2 'capture and re-use'.

Samen verantwoordelijkheid nemen
Met de recentelijk getekende mondiale klimaatovereenkomst in Parijs, is het partnerschap van ECN en de bovenstaande bedrijven en kennisinstellingen actueler dan ooit. Het is dé tijd om gezamenlijk én grensoverschrijdend in actie te komen tegen de milieuproblematiek in de wereld. ECN wil met dit initiatief graag ook haar verantwoordelijkheid hierin nemen.

Categorie: Corporate, Environment