ECN sticht Solar Academy: nieuw centrum voor training en ontwikkeling zonnecelindustrie

woensdag 31 oktober 2007 12:25

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wil met een aantal partners de Solar Academy in Heerlen oprichten. Deze academie richt zich op de opleiding en training van professionals in de zonnecelindustrie. ECN werkt daarbij nauw samen met Solland, LIOF en The Institute of Semiconductor Electronics (RWTH Aachen University).

Zonne-energie is een van de pijlers onder een wereldwijde duurzame energievoorziening. De markt voor fotovoltaïsche zonnecellen is de afgelopen tien jaar met 40% per jaar gegroeid. In 2006 zijn wereldwijd zonnecellen met een totaal vermogen van circa 1470 megawattpiek geïnstalleerd, met een totale omzet van $ 10,6 miljard voor de zonnecelindustrie. De totale investeringen in zonnecellen kwamen in 2006 uit op $ 2,8 miljard. De verwachting is dat deze groei de komende jaren op hetzelfde niveau zal blijven.

Om de groei van de productiecapaciteit in groeimarkten als Duitsland, Japan, de VS en China veilig te stellen, is meer geschoold personeel nodig. Personeel met ervaring in de zonnecelindustrie is echter schaars. Dit is een van de knelpunten die verdere groei van de sector in de weg staan.
Daarom biedt de Solar Academy praktijkgerichte en theoretisch opleidingen aan voor operators, ingenieurs en managers die werken in de zonnecelindustrie. De opleidingen worden verzorgd in een state-of-the-art proeffabriek, die niettemin grote overeenkomsten heeft met de productielijnen die de industrie nu in gebruik heeft. Nieuwe medewerkers kunnen dan op de werkvloer worden opgeleid zonder het productieproces te verstoren. Tegelijkertijd kan er experimenteel onderzoek worden gedaan.

Paul Wyers, manager van de unit Zonne-energie van ECN: ”De Solar Academy is een uitstekend voorbeeld van hoe ECN-technologie in de markt wordt gezet, inspelend op de wensen van de zonnecelindustrie. En de toegevoegde waarde van dit soort praktijkgerichte opleidingen heeft zich al bewezen: ECN heeft zo’n 75 medewerkers van partners en klanten op deze manier opgeleid. Het is onze ambitie dat de Solar Academy honderden goed opgeleide medewerkers aflevert.”

Gosse Boxhoorn, CEO van Solland: “Alleen Solland heeft de komende jaren al honderden nieuwe medewerkers nodig. We zijn dan ook erg blij dat de Solar Academy ons de gelegenheid biedt om medewerkers op de werkvloer op te leiden en te trainen. Daardoor kunnen wij ons nog meer op de productie van zonnecellen richten.” De Solar Academy is opgericht als een zelfstandig instituut en zal worden gevestigd op Avantis, het bedrijventerrein op de Duits-Nederlandse grens tussen Heerlen en Aachen. Rene Seijben, managing director of Avantis. "Wij zijn erg blij met de komst van de Solar Academy. De academie zal de zonnecelindustrie in deze regio verder versterken.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie:
Frans Stravers, Hoofd Communicatie ECN, telefoon 0224 - 56 41 36, mobiel 06- 10859900 of email stravers@ecn.nl

Bijlage:

Het Energieonderzoek Centrum Nederland is een onafhankelijke, marktgerichte organisatie die zich richt op onderzoek, ontwikkeling, beleidsadviezen en kennistransfer. ECN bekleedt een sleutelrol in de transitie naar een duurzame energievoorziening, en is een gezaghebbend kennisinstituut op het gebied van zonne-energie. Zie ook www.ecn.nl

Solland Solar Energy is een Duits-Nederlands producent van zonnecellen. Solland maakt gebruik van innovatieve productiemethoden en richt zich in haar onderzoek vooral op de kostenreductie van de productie van zonnecellen, efficiencyverbetering en het verbeteren van productiemethoden. Zie ook www.sollandsolar.com

The Institute of Semiconductor Electronics (IHT) van de RWTH Aachen University is een vooraanstaand researchinstituut op het gebied van silicium-nanotechnologie en silicium-fotonica. Toepassingen van beide onderzoeksvelden vinden we in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige generaties fotovoltaïsche zonnecellen. Zie ook: www.iht.rwth-aachen.de

NV Industriebank LIOF (Maastricht) is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. LIOF heeft tot doel de economische structuur van Limburg verder te versterken. LIOF richt zich daarbij op kansen die de economische ontwikkeling op lange termijn biedt. Daarbij vervult LIOF een brugfunctie tussen overheid en bedrijfsleven. Zie ook www.liof.nl

 

 

 

Categorie: Zonne-energie