ECN roept zware industrie op om energiegebruik aan te pakken

woensdag 15 juli 2015 16:00

Recentelijk hebben de overheid en de zware industrie een raamwerk voor nieuwe één-op- één afspraken gemaakt om te komen tot energiebesparing. De industrie is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de Nederlandse CO2 uitstoot en energievraag. Minder dan 1% daarvan is hernieuwbare opgewekte energie. Voor deze energie-intensieve industrie is verduurzaming nog ver weg. Een omslag is daarom nodig in het energiegebruik van de zware industrie. De huidige afspraken en convenanten zijn echter ontoereikend.

Het is hoog tijd dat overheid en zware industrie stappen zetten naar verdere verduurzaming, in de sector die nu het meeste achter loopt. Daar zijn risico’s aan verbonden. Maar vasthouden aan de huidige technologie en het huidige beleid is mogelijk riskanter omdat de wereldwijde concurrentie snel groeit en innoveert. Er ligt nu een kans voor de energie-intensieve industrie om de impasse te doorbreken, een technologische voorsprong te nemen en duurzaam te groeien.

Lees meer in onze nieuwste policybrief “Doorbreek de lock-in voor het energiebeleid voor de zware industrie”.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies