ECN publiceert NREAP datarapport over EU-lidstaten

vrijdag 17 september 2010 10:08

Verwachte bijdrage van verschillende energiedragers aan hernieuwbare energie in Nederland in 2020.

De nationale actieplannen voor hernieuwbare energie (NREAP) zijn documenten waarin Europese lidstaten uitleggen hoe ze denken hun hernieuwbare energiedoelen voor 2020 te bereiken. Daarbij gaat het vooral om de te bewandelen wegen.

De Europese commissie verplicht haar EU-lidstaten om jaarlijks NREAP’s op te stellen. Daarin moet elk land aangeven hoe ze denken hun hernieuwbare energiedoelen in 2020 te halen. Ook moet zo’n NREAP informatie bevatten over de huidige technologiemix waarmee de doelen worden bereikt: zoveel procent windenergie, zoveel procent biomassa, enzovoorts. En de EU wil ook zien dat de landen aangeven hoe deze mix tussen nu en 2020 gaat veranderen. Bij de unit Beleidsstudies van ECN hebben Luuk Beurskens en Michiel Hekkenberg de data uit de afzonderlijke rapporten van de lidstaten verzameld en in één Engelstalig ECN-rapport gebundeld: Renewable Energy Projections as Published in the National Renewable Energy Action Plans of the European Member States.

Database
Op de sluitingsdatum voor deze versie van het rapport, 10 september 2010, hebben 19 lidstaten hun NREAP aangeleverd. Dat zijn: Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De figuren en tabellen uit het rapport zijn gebaseerd op een database met alle kwantitatieve gegevens uit de beschikbare NREAPs. Deze database is voor iedereen beschikbaar en als CSV-bestand te downloaden van een speciale web-pagina op de ECN website. Alle bestanden worden bijgewerkt zodra nieuwe informatie beschikbaar is. 
Deze service is gefinancierd door de Europese Environment Agency (EEA). Die heeft een aparte nieuwspagina uitgebracht op internet om belangstellenden hierover te informeren.

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Efficiency & Infrastructure, Engineering & Services, Waterstof & Schoon Fossiel, Beleidsstudies