ECN pleit voor georganiseerd monitoren van offshore windparken

dinsdag 12 april 2016 15:07

Performance monitoring van offshore windparken is van cruciaal belang voor succesvolle innovatie en kostenreductie van windenergie op zee. Tot op heden is de monitoring van bestaande parken in Nederland niet centraal georganiseerd. Een stuurgroep waar ECN deel van uit maakt, heeft in maart 2016 een advies uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken om daarin verandering te brengen.

Op verzoek van het Ministerie is sinds vorig jaar de Stuurgroep Monitoring Wind op Zee samengesteld. Deze stuurgroep bestaat uit offshore park operators, TU Delft , ECN, TKI-Wind op zee en de Minister van Economische Zaken. De doelstellingen van de stuurgroep zijn:

  • inzicht verschaffen aan eigenaren en operators van windparken op het gebied van performance;
  • bijdragen aan opbrengstverbeteringen door middel van benchmarking;
  • bijdragen aan kostenreductie (bijvoorbeeld onderhoud) en verbeterde veiligheid door het gebruik van meetdata voor onderzoek;
  • ontwikkelen, verbeteren en valideren van ontwerptools en decision support tools;
  • inzicht geven in de prestaties van offshore wind aan het publiek en de overheid.

Goede afspraken
Vanwege het gevoelige karakter van operationele data van windparken zijn voor het opzetten van een monitoring systeem goede afspraken tussen betrokkenen nodig. ECN heeft als lid van de stuurgroep het belang van data monitoring voor onderzoek verduidelijkt en een stakeholder-analyse uitgevoerd.

Aansluiting met SPARTA
Na bestudering van al bestaande monitoringssystemen heeft de Stuurgroep het Ministerie geadviseerd om, in overleg met eigenaren en operators van windparken, aansluiting te zoeken bij het SPARTA systeem in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee openen zich voor ECN nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van de nodige praktijkdata.

 

 

Categorie: Corporate, Windenergie