ECN over circulaire economie tijdens Recycling Beurs 2016

dinsdag 11 oktober 2016 16:23

Op 25, 26 en 27 oktober a.s. vindt Recycling 2016 plaats in de Evenementenhal Gorinchem, dé vakbeurs in de Benelux waar de totale recyclingbranche samenkomt. Dit jaar heeft het event het thema circulaire economie. ECN vindt u in stand 365.

ECN belicht in haar stand de volgende onderwerpen:

Waarom een circulaire economie?
Door een toenemende wereldbevolking en welvaart wordt het efficiënt omgaan met grondstoffen steeds belangrijker, zowel vanuit milieubelasting als vanuit schaarste van materialen. Een transitie naar een volledige ontkoppeling van materiaalgebruik en economische groei is noodzakelijk. Het is nodig om vanuit de overheid regelgeving in te zetten en spelregels op te stellen om hergebruiksmarkt op gang te krijgen. Bedrijven moeten investeren in innovatieve technieken om kringlopen te sluiten.

Van afval naar grondstof 
Wij ondersteunen u graag om uw afval om te zetten in een grondstof. We beschikken over uitgebreide analysefaciliteiten en adviseren aan de hand van een basiskarakterisering van uw materiaal over hergebruiks- en verwerkingsopties. 

Risicobeoordeling 
Aanwezigheid van verontreiniging betekent niet dat nuttige toepassing niet mogelijk is. Wij helpen u bepalen of milieuveilige toepassing van uw materiaal mogelijk is, ook voor de internationale toepassingsmarkt.

Afvalstoffenclassificatie
De classificatie van afval heeft veel invloed op de verwerkingskosten. Middels analyses en berekening van de speciatie stellen wij de juiste classificatie van uw afval vast.

Meer informatie over onze beursdeelname en gratis aanmelden kan via de speciale beurspagina.  

Categorie: Corporate