ECN-meting toont aan: minder fijnstof bij overslagbedrijf IGMA in Amsterdamse haven

dinsdag 15 september 2015 12:49

Nieuwe metingen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) bij bulkterminal IGMA in het Amsterdamse havengebied hebben uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof (PM10) minder is dan tot nu werd aangenomen.

IGMA is een bulkterminal in de Amsterdamse haven voor de overslag van landbouwproducten, steenkool en mineralen uit zeeschepen. Hier komt fijnstof bij vrij. In 1999 werd de bijdrage voor landbouwproducten (zgn. “agribulk”) op 24 gram per overgeslagen ton geschat.  In 2014 heeft ECN een luchtkwaliteitsonderzoek opgezet, voor het preciezer meten van dit vrijkomende fijnstof. ECN heeft meetapparatuur ontwikkeld waarbij sensoren elke tien minuten de concentratie fijnstof meten. Maar liefst zeven sensoren zijn geplaatst op zorgvuldig uitgekozen locaties. Uit de metingen kon de daadwerkelijke emissie goed geschat worden. Het bleek dat de uitstoot van fijnstof inderdaad lager is dan gedacht, namelijk 12 gram per ton bulk. ''De emissie blijkt dus lager dan gedacht. Dit komt niet alleen door de verbeterde vaststelling,” stelt onderzoeker Ernie Weijers van ECN vast. ''Ook genomen maatregelen door het bedrijf hebben gewerkt. Het zorgt voor minder overlast voor de omgeving.”

Minder fijnstof dan gedacht
IGMA zit al sinds 1960 in de Amsterdamse haven en is actief in de overslag van bulkcargo’s, variërend van landbouwproducten tot steenkool en mineralen. Volgens milieu-, gezondheids- en veiligheidsmanager Floris Lakeman tonen de metingen aan dat verbeterde overslagmethoden en nieuwe afzuigers resultaat hebben gehad. ''We stoten minder fijnstof uit dan gedacht en blijven onder de milieunormen.” Door de verbeterde meetmethode is de emissie preciezer bepaald. Dat is niet alleen goed nieuws voor bedrijf en omgeving, ook de gemeente, het havenbedrijf en de provincie weten nu beter wat ze aan fijnstofemissie bij dergelijke overslag kunnen verwachten. Het nieuwe emissiegetal voor de overslag van agribulk is opgenomen in de officiële database, zodat vergelijkbare bedrijven dit ook kunnen gaan hanteren.

Netwerk van sensoren meten luchtkwaliteit
ECN wordt steeds vaker ingeschakeld voor onderzoek naar luchtkwaliteit en helpt (lokale) overheden, bedrijven en burgers met oplossingen voor schone en gezonde luchtkwaliteit. Zowel landelijk als lokaal. Bij metingen wordt een netwerk van sensoren aangebracht. De zogeheten AirBoxen die bij IGMA zijn gebruikt, zijn dezelfde als die sinds 2013 in Eindhoven worden gebruikt om luchtvervuiling van verkeer te meten. Door de recente ontwikkeling van nieuwe, relatief goedkope, apparatuur is het ook voor bedrijven mogelijk om tot een nieuwe en verbeterde vaststelling van hun emissiegetal voor fijnstof te komen.

Meer informatie
Wilt u (lokaal) in beeld krijgen welke emissies er in uw omgeving zijn en hoe de gezonde leefomgeving te verbeteren, neem contact op met Ernie Weijers  

Categorie: Environment, Corporate