ECN meet luchtvervuiling in scheepvaart

vrijdag 20 februari 2015 10:43

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en RIVM heeft ECN in 2014 gedurende vier maanden de luchtkwaliteit bij Loenen gemeten. Op drie locaties op verschillende afstanden van het Amsterdam Rijnkanaal zijn meetmasten geplaatst om te meten of de verspreiding van luchtverontreiniging zich rondom vaarwegen net zo gedraagt als bijvoorbeeld rondom snelwegen.

Alles met een schoorsteen of een uitlaatpijp stoot gas en deeltjes uit. Die gassen en deeltjes verspreiden zich met de wind, verdunnen zich en mengen zich zowel met schone lucht als met uitlaatgassen van andere bronnen. Sommige van die gassen en deeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid.

Vanwege de invloed van uitstoot op onze gezondheid is het belangrijk om te weten hoe de verspreiding van gassen en deeltjes precies verloopt, ook bij scheepvaart. De grote motoren van schepen zouden namelijk nog wel eens veel warmere rookpluimen los kunnen laten dan die van vrachtwagens. Omdat warme lucht opstijgt, kan de luchtverontreiniging zich bij een vaarweg anders verdelen dan bij een snelweg.

Werking van de metingen
Op de drie eerdergenoemde meetpunten staan kleine masten met daaraan windsnelheid-, windrichting-, en ozonmeters, plus aanzuigleidingen voor instrumenten die de verschillende gassen en deeltjes per seconde in beeld brengen.

De gassen die gemeten worden zijn stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Deze gassen ontstaan doordat buitenlucht met 80% stikstof in de verbrandingsmotor van schepen onbedoeld 'meeverbrand' wordt.

Bij elk schip dat langsvaart, lopen de meters op. Als het schip voorbij is, dalen de gashoeveelheden weer tot een lager niveau. In de vier maanden dat er gemeten is heeft ECN op die manier van meer dan tweeduizend schepen de rookpluimen gemeten.

Resultaat van de metingen
Het meten van de luchtkwaliteit is vooral belangrijk bij het opstellen van een milieu effect rapport, bij veranderingen aan de vaarweg, maar ook in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Zo hebben de huidige metingen die samen met RIVM, M+P en DNV-GL zijn geanalyseerd belangrijke informatie opgeleverd voor de bouw van een nieuwe verspreidingsmodule die de overheid gaat gebruiken om het (milieu)beleid rond vaarwegen vorm te geven.

Meer weten over het meten van luchtkwaliteit in steden, langs snelwegen of in de scheepvaart? Kijk op onze milieupagina of neem contact op met één van onze experts.

Categorie: Corporate, Environment