ECN lezing over Bio-based metingen op Labanalyse 2015

donderdag 24 september 2015 08:47

Op woensdag 14 oktober 2015 vindt het LabAnalyse event plaats in het Orion gebouw op de Wageningen Campus. Centraal staat kennisuitwisseling rondom actuele analysemethoden binnen diverse laboratoria.

Maurice Hiemstra, onderzoeker bij ECN, houdt tijdens het event van 14.45-15.10 uur een lezing over Biobased metingen: essentieel voor het milieu.

“De transitie naar een bio-based economie is in volle gang. Steeds meer materialen en producten zijn deels of geheel biogeen. Het is daarom van belang objectief vast te stellen hoe groot het biogeen gehalte is. De norm hiervoor is inmiddels afgerond in Europees verband. Technische aspecten als bemonstering, sample opwerking, analyses, interlaboratorium vergelijkingen en impact voor milieu en economie komen samen in deze presentatie”.

Meer informatie over het lezingenprogramma, rondleidingen en de beursvloer tijdens het LabAnalyse event kunt u vinden op de event website.

ECN bepaalt Biobased gehalte in producten en materialen
ECN leidt het Europees onderzoek naar de methodes voor het bepalen van biobased gehalte in de projecten KBBPPS en OpenBio. Daarmee staat ECN mede aan de basis van de Europese standaard voor deze metingen.

Natuurlijk bepalen wij graag voor u wat het biobased gehalte van uw materiaal of product is. Dat doen we op basis van de nieuwste Europese standaarden.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ECN op het gebied van Biobased producten, kijk op onze website.

Categorie: Corporate, Engineering & materials