ECN investeert in extra reinigingsfilter na dioxine incident

maandag 8 oktober 2012 11:24

Tijdens een onderzoek in het kader van schone biomassa is in de algemene gasreinigingsvoorziening een onvoorziene emissie van dioxine ontstaan in de maand april van dit jaar. De  betreffende installatie is meteen stil gezet. ECN heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden een aantal maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst  te voorkomen. De belangrijkste maatregel is het toevoegen van een extra zogenaamd actief-kool reinigingsfilter. Met dit filter worden onvoorziene emissies afgevangen.

Van het incident is zoals gebruikelijk melding gemaakt aan de provincie Noord-Holland. De totale uitstoot is door de beperkte omvang van de installatie zodanig gering dat noch de betrokken medewerkers noch de omgeving in gevaar zijn geweest.

ECN ontwikkelt kennis en technologie op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. In opdracht van klanten doet ECN onderzoek op laboratoriumschaal en pilotschaal-installaties. Hierbij wordt de technische haalbaarheid van innovaties getest. Ondanks grondige voorbereidingen kunnen er soms onverwachte effecten optreden.

 

Categorie: Corporate, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek