ECN en WMC bundelen krachten om industrie beter te voorzien in materialenonderzoek

donderdag 10 maart 2016 08:49

ECN en Kenniscentrum WMC gaan nauwer samenwerken in materiaalonderzoek voor de industrie. De expertises van beide organisaties op het gebied van materialenkennis en -onderzoek sluiten naadloos op elkaar aan. Dit  geeft de mogelijkheid om de industrie  van ontwerp tot en met de toepassing te ondersteunen en de unieke kennisinfrastructuur van beide partijen hiervoor beschikbaar te stellen.

Grote installaties van energiecentrales, petrochemische bedrijven, offshore en de procesindustrie lopen jaarlijks – onnodig - miljarden euro’s schade op door falen of stilstand. Ook voor kleinere installaties kan schadeonderzoek worden terugverdiend door lagere onderhoudskosten of hogere installatiebeschikbaarheid. Door onderzoek naar materiaalkeuze, fabricagemethoden en belasting- en omgevingscondities kunnen bedrijven besparen op reparatie- en onderhoudskosten en de beschikbaarheid van hun installaties verhogen.

Materialenkennis relevant voor industrie
Om de energievraagstukken van morgen te kunnen oplossen, is materialenkennis noodzakelijk. Een goede, betaalbare en betrouwbare windturbine kun je alleen maken als je de materialen begrijpt en weet hoe je ze moet bewerken. ECN heeft hierin een unieke expertise en track record opgebouwd, door een veelheid aan onderzoeken en experimenten in duurzame energie technologieën, voor o.a. zonnepanelen, warmtepompen, windturbines, energieopslag, etc. Maar ook daarbuiten, voor MKB, nutsbedrijven tot en met ontwerpers en producenten van technische oplossingen, want materiaalkunde is in elke industrie een enabler. Als je de eigenschappen en kenmerken van een materiaal doorgrondt, kun je ook bepalen hoe het materiaal zich gedraagt  in het proces waarin je het wilt toepassen. Pas dan weet je of een materiaal echt geschikt is.

WMC is een specialist in het mechanisch testen van allerlei materialen, constructies, componenten en systemen. WMC voert statische sterktetesten en dynamische vermoeiingstesten op zwaar belaste constructies en materialen uit en heeft een unieke faciliteit voor het beproeven van grote componenten zoals windturbinerotorbladen. Recent is WMC’s laboratorium uitgebreid met faciliteiten voor mechanische beproevingen onder uiteenlopende gecontroleerde klimatologische omstandigheden. De diverse experimenten die bij WMC plaatsvinden vormen de basis voor de ontwikkeling van materiaal- en constructiemodellen en ontwerprichtlijnen. Door testen te combineren met fundamenteel onderzoek naar het materiaalgedrag heeft WMC een sterke positie verworven in met name het onderzoek naar lange-termijn gedrag van (composiet)constructies. Met gestandaardiseerde testmethodes certificeert WMC nieuwe producten, met kennis en klantspecifieke testopstellingen wordt ondersteuning van productontwikkeling geleverd.

Testmethoden sneller en beter
Door de krachten op materiaalkundig gebied te bundelen en daarmee de technische kennis en unieke onderzoeksinfrastructuur beschikbaar te stellen, wordt het voor de industrie eenvoudiger om in de hele keten onderzoek van materialen en constructies te laten verrichten. Effecten op de levensduur van constructiefouten en veroudering kunnen door een gecombineerde mechanische en materiaalkundige analyse sneller opgespoord worden. Zo ook oorzaken van (voortijdig) bezwijken van een constructie; chemische analyses en microscopisch onderzoek kunnen gecombineerd worden met het simuleren en/of daadwerkelijk aanbrengen van realistische belastingen op een product. Door de gecombineerde materiaalkundige expertise kunnen ook hybride constructies (combinaties van staal, composiet en andere materialen) diepgravender onderzocht worden. WMC en ECN combineren hierbij hun lange staat van dienst in het ontwikkelen van steeds betere en snellere ‘custom’ testmethoden. WMC en ECN ondersteunen van productontwikkeling en –certificering tot nazorg zoals schadeonderzoek.

Meer informatie over materialenkennis en -aanbod van ECN vindt u op de expertisepagina. 

Wilt u meer weten of nader kennismaken met een van onze materiaalexperts, dan kan dat via het contactformulier.

Categorie: Engineering & materials, Biomass, Windenergie, Energy efficiency, Corporate