ECN Duurzaam en NRG gaan eigen toekomst tegemoet

vrijdag 30 september 2016 16:15

Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag bekend gemaakt dat hij voornemens is om het duurzame en het nucleaire onderdeel van Stichting ECN te ontvlechten. ECN Duurzaam maakt daarbij een doorstart als nieuw onderzoekscentrum voor toegepast onderzoek naar duurzame energie, onder de verantwoordelijkheid van TNO. Wat NRG betreft komt er een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid om de nucleaire activiteiten van het bedrijf en het historisch radioactief afval te ontvlechten. Dit meldde de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De afgelopen maanden heeft de Stichting ECN constructief overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken over de toekomst van zowel het duurzame als het nucleaire onderdeel van de Stichting ECN. Dit naar aanleiding van de verslechterde financiële situatie van de Stichting. Wij zijn content over de uitkomsten van de gesprekken. Het financiële arrangement dat getroffen is met het ministerie van Economische zaken voorkomt een faillissement van de Stichting ECN. Ook delen wij de opvatting van de minister dat ontvlechting van duurzaam en nucleair een betere toekomst voor beide mogelijk maakt. De bundeling van krachten tussen TNO en ECN tot een nationaal onderzoekscentrum voor duurzame energie levert in onze ogen een belangrijke impuls aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Het onderzoek naar ontvlechting van de nucleaire activiteiten van NRG en het historisch nucleair afval juichen wij toe en wij hopen dat dit onderzoek in de nabije toekomst zal leiden tot een structurele financiële oplossing.

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Beleidsstudies, Biomass, Energy efficiency, Environment, Engineering & materials