ECN demonstreert innovatie om groene plastics te maken

woensdag 18 februari 2015 13:08

Recent heeft ECN een nieuw proces gedemonstreerd om biomassa en afval om te zetten in waardevolle bouwstenen voor de plastics industrie. Het proces werkt op allerlei brandstoffen zoals houtachtige biomassa dat niet concurreert met voedsel, landbouwresiduen, gemengd afval. ECN heeft de eerste liter geproduceerd van het mengsel van de aromatische moleculen Benzeen, Tolueen en Xyleen (BTX). BTX is de grondstof voor de productie van isolatiemateriaal, flesjes, verpakkingen, vloerbedekking, materialen voor elektronica. ECN’s uitvinding om BTX te maken uit biomassa (bioBTX) maakt het mogelijk voor de chemische industrie om groene plastic te maken voor hun klanten om zo de CO2-footprint en de afhankelijkheid van olie te reduceren. Er zijn vele mogelijkheden zoals: groene koffiebekertjes, groen isolatiemateriaal, groene schoenzolen. NB: groen betekent hier een lage CO2-footprint.

ECN werkt al jaren aan methoden om bioBTX te produceren. Het proces is gebaseerd op thermische vergassing, waar vaste biomassa of afval wordt omgezet in gasvormige componenten. In eerste instantie was deze ontwikkeling bedoeld om gas te maken voor een gasmotor, gasturbine of ketel. Recent is dit verruimd waarbij groene componenten en energie beide worden gemaakt van biomassa en afval. Dat proces is nu gedemonstreerd en de eerste liter bioBTX is gemaakt. Zie ook www.biobtx.com

Dit is pas het begin! We zijn al begonnen om de vergasser nog meer waardevolle componenten te laten maken. Ethyleen staat op het lijstje. Ethyleen wordt gebruikt voor met name polyethyleen voor bijvoorbeeld plastic zakjes, emmers, leidingen, gereedschap, etc. Vervolgens zal het proces worden gebouwd en bedreven op grote schaal om zo honderden ton producten te kunnen leveren aan klanten die goedkope en groene plastics willen maken. Ook het afbreken van plastic-afval tot de oorspronkelijke bouwstenen behoort tot de opties. ECN gaat verder met de ontwikkeling van methoden om bio-based chemicaliën te maken en nodigt iedereen uit om zich aan te sluiten bij de groeiende groep innovators.

Dit onderzoek is gefinancierd door een subsidie van het Energy Delta Gas Research (EDGaR) programma. EDGaR is medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen. Zie ook www.edgar-program.com. ECN wil ook RVO bedanken voor hun financiële steun.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Business Development, Biomassa.

Categorie: Corporate, Biomass