ECN beoordeelt risico’s van duurzame investeringen Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

woensdag 1 juli 2015 14:04

ECN heeft op maandag 29 juni een raamovereenkomst getekend met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V (FSFE) voor het doen van ‘Due Diligence’ onderzoek op het gebied van duurzame energie.

V.l.n.r. Bart de Vries (manager Tech Due Dilligence ECN), Markus Leuenberger (Director Business Development ECN), Michel Hendriks (Directie FSFE), Jan Willem Rösingh (Directie FSFE)

Het FSFE beheert  90 miljoen euro van de provincie Friesland en investeert dit binnen de provincie als co-financier middels leningen, garanties en/of participaties in projecten op het gebied van duurzame energieopwekking of energiebesparing. Het FSFE is op 11 november 2014 officieel van start gegaan. Er zijn inmiddels 10 investeringen goedgekeurd. De gemiddelde omvang van een investering bedraagt  1 miljoen euro.

ECN helpt het FSFE inzicht te krijgen in de risico’s en succesfactoren die dergelijke investeringen met zich meebrengen.

ECN kan advies leveren bij investeringen in een breed aantal gebieden binnen duurzame energie, waaronder biomassa, energie efficiëntie bij industriële processen, wind energie, zonne-energie, lucht & bodemkwaliteit, engineering & materialen en strategie & beleid.  “Door haar jarenlange ervaring in research en development heeft ECN veel expertise en kennis op het gebied van duurzame energie en kan als geen ander aangeven waar risico’s liggen en wat de mogelijkheden voor bedrijven zijn”, aldus Bart de Vries, manager Tech Due Dilligence van ECN.

FSFE heeft met de provincie Friesland afspraken gemaakt om met de investeringen een aantal maatschappelijke doelstellingen te halen. In eerste instantie levert het FSFE een belangrijke bijdrage aan de energietransitie doelstellingen van de provincie Friesland. Daarnaast geven de investeringen ook een positieve impuls aan de sociaal economische agenda van de provincie. 

ECN helpt het FSFE niet alleen met het analyseren van haar investeringen zelf, maar ook bij het checken hoe goed zij bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de provincie.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met Bart de Vries, manager Tech Due dilligence ECN.

Categorie: Technology Due Diligence, Corporate