ECN beoordeelt duurzame projecten voor Amsterdams Klimaatfonds

woensdag 9 april 2014 07:15

Investeringen Amsterdams Klimaatfonds getoetst op technische haalbaarheid door ECN

Feestelijke toost AKEF/ECN op samenwerking

PETTEN/AMSTERDAM - Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) schakelt voortaan de expertise van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in om investeringsaanvragen te beoordelen op duurzaamheid en energiebesparing. In totaal zit er 45 miljoen euro in het revolverende fonds, hoofdzakelijk afkomstig van de gemeente Amsterdam, waarmee een besparing van minimaal 1,35 miljoen ton CO2 gerealiseerd moet worden.

AKEF-directeur Raymond Steenvoorden en COO Robert Kleiburg van ECN tekenden op 8 april een contract voor deze technologische due dilligence. Projecten worden door ECN onder meer doorgelicht op technische haalbaarheid en mogelijke risico’s. AKEF-directeur Steenvoorden: ,,Op ECN viel de keuze omdat het te boek staat als een hoogwaardige partij waar alle kennis en kunde op dit gebied is gebundeld. Wij hebben een partner nodig die bijvoorbeeld op heel korte termijn CO2-scans kan maken.”

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds werd vorig jaar oktober geopend in de Amsterdam Arena. Het financiert tegen marktconforme voorwaarden projecten van maximaal 5 miljoen euro die aantoonbaar bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency in Amsterdam. Zo financiert het de 4.200 zonnepanelen op het dak van de Amsterdam Arena, het op een na grootste zonnedak van Nederland, en investeert het in OrangeGas tankstations, waar gas uit biologisch afval en rioolslib getankt kan worden.

Elke geïnvesteerde euro moet jaarlijks minimaal 2 kilo CO2-reductie opleveren. Met het beschikbare bedrag kan de totale uitstoot in Amsterdam met 1,35 miljoen ton CO2 worden teruggedrongen. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van ongeveer 550.000 auto’s. Bovendien is de doelstelling dat de gelden met een minimaal rendement van 7 procent terugkomen in het fonds, om het geld vervolgens nog een of twee  keer te investeren (een zogenaamd revolverend fonds).

Kennis beschikbaar voor screening projecten
De eerste projecten die door ECN gescreend zullen worden liggen op het gebied biomassa en  technieken als pyrolyse. COO Robert Kleiburg: ,,We hebben veel kennis in huis. Die willen we breder toegankelijk maken om zo de transitie naar een duurzame energiehuishouding te versnellen. Kennis moet circuleren om de concurrentiepositie van de Nederlandse economie te bevorderen en zo onze ambitie waar te maken om tot de mondiale top-10 in cleantech te behoren.”

AKEF goed voorbeeld voor andere gemeenten en provincies
De 45 miljoen euro die Amsterdam in het AKEF heeft gestopt is afkomstig uit de verkoop van zijn Nuon-aandelen. Het consortium e3, dat het beleggingsbeleid namens het fonds uitvoert, wil hetzelfde doen voor andere overheden die hun aandelen in nutsbedrijven hebben verkocht en de opbrengst in duurzame fondsen steken. e3 heeft ECN gekozen als partner om de projecten te toetsen op duurzaamheid en technische haalbaarheid.

Steenvoorden: ,,ECN heeft veel technische kennis. Wij hebben veel kennis van investeringsrisico’s en financiële haalbaarheid in de duurzame energiesector. Als je die twee samenbrengt, kun je de energietransitie in gang zetten die  noodzakelijk is en waar wij in geloven.”


In dit filmpje is te zien hoe de tekensessie verliep en spreken ECN en AKEF hun ambities uit.

Over ECN
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. ECN ontwikkelt kennis en technologie met en voor het bedrijfsleven en de overheid, die de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. Met zo'n 500 professionals is ECN actief op het gebied van wind- en zonne-energie, biomassa, energie-efficiëntie, milieuonderzoek en beleidsadvies. ECN heeft een speciale dienst opgezet voor technologie due diligence, waarbij zij investeerders adviseert over de technische haalbaarheid van duurzame projecten. Hiermee oefent ECN een belangrijke functie uit voor de maatschappij van vandaag en morgen.

Over AKEF
Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds is opgericht door de gemeente Amsterdam. Het fonds investeert uitsluitend in projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwekking en energie-efficiëntie die aantoonbaar bijdragen aan de Energiestrategie Amsterdam 2040. Een klein deel van de investeringen gaat naar innovatieve bedrijven. De investeringen moeten primair plaatsvinden in  de gemeente Amsterdam en/of aantoonbaar leiden tot CO2-reductie in de gemeente Amsterdam. De investeringen moeten een minimale rendementsdoelstelling van 7% hebben. Dit rendement vloeit terug in het revolverende fonds en is beschikbaar voor nieuwe investeringen om zo meer doelstellingen te realiseren. De uitvoering van het beleggingsbeleid van het Amsterdams Klimaat en Energiefonds ligt bij de combinatie e3. Het beheer van het fonds wordt uitgevoerd door Privium Fund Management BV dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële markten (AFM).

Categorie: Corporate, ECN Units, Technology Due Diligence