ECN agendeert besparing energiemanagement in utiliteitsbouw

woensdag 6 juli 2016 08:46

Door energiemanagementsystemen in te zetten in de utiliteitsbouw kan daar op jaarbasis 20 tot 30 PJ bespaard worden aan energiekosten. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde notitie van ECN over dit onderwerp. Die notitie heeft tevens gediend als input voor een recent opgestelde Kamerbrief van de Minister van Economische Zaken gericht aan de Tweede Kamer, over de Digitale Agenda.

Energiemanagementsystemen (EMS) zijn systemen waarmee energiestromen gemonitord worden en waarmee energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld het efficiënter aansturen van installaties en gebouwbeheersystemen van grote gebouwen in de utiliteitsbouw, zoals kantoren, winkels, zorginstellingen en scholen.

Aanbevelingen
ECN zet in dit kader in haar notitie ook een aantal aanbevelingen op een rij. De belangrijkste zijn:

  • Instellen van richtlijnen voor opleveringsprocedures in de installatiebranche
  • Evalueren van installatiekeuringen in het kader van EU-wetgeving
  • Richtlijnen opstellen voor onderhoud en het stimuleren van onderhoudscontracten met energieprestatiegarantie
  • Afdwingen van performance performance monitoring of monitoring van energieprofielen via de Wet Milieubeheer

Meer informatie en contact
Voor de details van deze aanbevelingen en de volledige tekst van de notitie verwijzen wij u graag naar onze publicaties waar u deze als pdf kunt downloaden. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies, Energy efficiency