Duurzame energie in chemische sector

maandag 2 maart 2015 14:14

ECN en TNO hebben 2 miljoen euro subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken, om de mogelijkheden van duurzame energie in de chemische industrie te onderzoeken. Hierbij wordt met name gekeken naar elektrificering van de industrie. Als we het kostbare gebruik van gas vervangen door betaalbare elektriciteit zorgen we voor een betere concurrentiepositie.

Elektrificering onderzocht 
Op dit moment valt het onderzoek binnen het programma Energiebesparing in de industrie van ECN. Het onderzoek kent drie onderzoekslijnen:

elektriciteit omzetten naar warmte
elektriciteit omzetten naar waterstof
elektriciteit omzetten naar chemische producten

Deze drie onderzoekslijnen zijn echter nog maar een begin. Yvonne van Delft, innovatiemanager bij ECN, legt uit: “Het idee van de Topsector Chemie is dat dit een langdurig programma wordt. In de komende twee jaar komen we tot de eerste resultaten. Aan de hand van deze resultaten zal worden gekeken of er behoefte is aan een aparte onderzoekslijn. Als tijdens het onderzoek blijkt dat er andere behoeften of ideeën zijn binnen de industrie, dan zijn die uiteraard ook welkom.”

Efficiënter en goedkoper
Er liggen op het moment veel wetenschappelijk getoetste ideeën voor de chemische industrie. De kosten om deze ideeën uit te voeren zijn echter nog hoog. Met slimme verbeteringsslagen kunnen deze plannen opgeschaald worden, zodat de markt ze over kan nemen. Het ontwikkelen van nieuwe toepassingen valt dus niet binnen de scope van dit onderzoek. Het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten worden wél onderzocht. 

Een gouden combinatie
ECN en TNO brengen de toepassing van elektriciteit in de chemische sector samen in kaart. ECN heeft connecties met veel elektriciteits- en netwerkbedrijven, en heeft veel kennis in huis over het efficiënt gebruik maken van energie. TNO heeft een groot netwerk met veel mkb’ers, fijnchemie en farma, en weet alles van het ontwikkelen van chemische producten. Samen ontwikkelen wij een roadmap, die in het eerste kwartaal wordt gepresenteerd aan stakeholders. Daarnaast zoeken wij actief naar chemische bedrijven, toeleveranciers en/of kennisorganisaties die bij het programma willen aanhaken. 

Meedoen of meer informatie? 
U kunt bijdragen aan dit onderzoek door uw kennis en ervaring met ons te delen of financieel te ondersteunen. Hebt u interesse of wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Yvonne van Delft (ECN) of Martijn de Graaff (TNO). Op de website van ECN leest u meer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Categorie: Maart, Corporate