Depositiemetingen Solleveld van start

dinsdag 23 september 2014 08:55

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een meettoren opgebouwd in de duinen van bij Solleveld, in het DUNEA waterwingebied net ten zuiden van Den Haag. Daarmee wordt bepaald in welke mate en op welke manier luchtverontreiniging die over de duinen waait, in het duinlandschap wordt opgevangen.

De metingen van Solleveld gaan bijdragen aan het verbeteren van de nationale berekeningen voor het effect van luchtverontreiniging op onze kuststrook. De metingen lopen van september tot het eind van dit jaar. Daarna worden de resultaten samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geanalyseerd.

Opbouw en functie meettoren
De opgebouwde meetmast is vier meter hoog met een windmeter in top. Op drie hoogtes langs de mast wordt lucht aangezogen en in die lucht worden de hoeveelheden ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en ozon (O3) bepaald. De metingen worden gebruikt om:

  • Computermodellen te verbeteren en daarmee betere depositiekaarten voor de kuststrook te krijgen;
  • Te zien of er ook ammoniak uit de richting van de zee komt en hoeveel dat is vergeleken met ammoniak uit de richting van het land;
  • De maandgemiddelde metingen van de Tweede Maasvlakte, waaruit de depositie berekend wordt, te ijken aan gemeten waarden.

Solleveld is de vierde locatie waar de verontreiniging via natte (regen) en droge (wind) depositie wordt gemeten. Dit is belangrijk omdat juist langs de kust de grootste verschillen tussen modelberekeningen en concentratiemetingen worden gevonden.

De ammoniakmetingen worden gefinancierd door het ministerie van EZ en het Mesdagfonds. De NOx en O3 metingen worden gefinancierd door het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arjan Hensen op 088 515 4661 of per mail.

Categorie: Corporate, Environment