Consortium krijgt EC-miljoenen voor geïntegreerde zonnecel-dakbedekking

maandag 14 februari 2011 16:11

Een dakbedekking met geïntegreerde pv-cellen; daarvoor is het Europees project PV-GUM opgezet. Naast het bedrijfsleven, waaronder het Belgische dakbedekkingsbedrijf Derbigum, doen ook de Nederlandse kennisinstituten ECN en KEMA hieraan mee. Het project, dat in totaal ruim 11 miljoen investering vergt, krijgt 6,4 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie.

Nieuw flexibel fotovoltaïsch membraan
PV-GUM is een Europees project voor het verder ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de productie van goedkope fotovoltaïsche dunnefilmmembranen die volledig in het dak geïntegreerd kunnen worden. “Door de volledige integratie van de fotovoltaïsche cel in het bitumenmembraan kan een fotovoltaïsch dak aanzienlijk sneller worden geplaatst en tegelijkertijd bieden de modules zelf een duurzame, waterdichte oplossing o.a. doordat de aansluitingen bovendaks blijven” zegt Eric Bertrand, coördinator en initiatiefnemer van het PV-GUM-project. Het Europese marktpotentieel van dit gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche product (BIPV – Building Integrated Photovoltaics) wordt geschat op 23 miljoen m2 aan geschikte daken en gevels.

Het nieuwe, flexibele fotovoltaïsche membraan is voornamelijk geschikt voor platte daken en licht hellende daken. In vergelijking met volledig hellende daken hebben platte daken het voordeel dat ze makkelijk toegankelijk zijn, makkelijk geïnstalleerd kunnen worden, bijna onbeperkte mogelijkheden bieden voor de oriëntatie van de fotovoltaïsche modules en vaak deel uitmaken van commerciële, industriële of openbare gebouwen.

Ontwikkeling van productietechnologieën
Om brede toepassing te vinden in de bouwsector moet dit nieuwe gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche product goedkoop zijn. Bovendien moet het product even gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden als gangbare daken en natuurlijk waterdicht zijn. Ook de zonnecellen moeten meer stroom kunnen opleveren dan de gangbare zonnepanelen. Om deze hoge verwachtingen te verwezenlijken en tegelijkertijd de prijs laag te houden, is er behoefte aan nieuwe ontwikkelingen van productie tot installatie en recycling.

Voor deze nieuwe ontwikkelingen heeft Derbigum een consortium opgericht van 9 Europese partners uit de dakbekledingssector en de fotovoltaïsche sector, onderzoekscentra en marktonderzoeksbureaus, die de nodige kennis en ervaring hebben om van dit project een succes te maken. De volgende drie jaren zal dit consortium nieuwe productietechnologieën ontwikkelen voor de productie van deze volledig integreerbare fotovoltaïsche dunnefilmmembranen.

Het consortium bestaat uit:

  • DERBIGUM (België), producent van bitumineuze en plantaardige dakmembranen
  • ECN (Nederland), Energieonderzoek Centrum Nederland, grootste onderzoeksinstituut in Nederland op duurzame energiegebied met sterke internationale positie
  • KEMA (Nederland), groot kennisbedrijf op het gebied van energieconsultancy, testen en certificering
  • FLEXCELL (Zwitserland), producent van flexibele, fotovoltaïsche dunnefilmmodules
  • MEYER (Duitsland), producent van bekledingsmateriaal
  • NOLAX (Zwitserland), ontwikkelaar en leverancier van kleefstoffen
  • GUILBERT EXPRESS (Frankrijk), ontwikkelaar en producent van laswerktuigen 
  • EURINNOV (Frankrijk), studiebureau voor financiering van O&O
  • B-ENERGY (Frankrijk), ontwikkeling en uitwerking van fotovoltaïsche eneratoren, ontwikkelt en distribueert zonne-energietoepassingen voor daken
Categorie: Corporate, Zonne-energie