Circulariteit vraagt om doorbraak

dinsdag 9 februari 2016 16:41

“We zien veel bedrijven stoeien met circulariteit”, vertelt Sjaak van Loo, program development manager Milieu bij ECN. “Grondstoffen moeten  zo lang mogelijk in gebruik worden gehouden, afval geminimaliseerd en er moet zelfs een tweede leven aan worden gegeven. Enerzijds vanuit milieuperspectief, anderzijds met een financieel oogmerk. Want een circulair productieproces kan geld opleveren. Maar hoe ga je te werk? Door technologie en regelgeving lukt het vaak niet om de grondstoffenketen helemaal te sluiten. Bijvoorbeeld omdat de specificaties van reststromen niet één op één aansluiten op de specificaties voor toepassing van deze stromen in andere processen.”

De doorbraak
ECN ziet dat bedrijven aanlopen tegen regels en de juiste techniek. "Als we in Nederland écht circulair willen werken, is er een doorbraak nodig”, stelt Van Loo. Als onafhankelijke partij wil ECN het voortouw nemen door bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen te verbinden. “Ons doel? Concrete resultaten! We moeten laten zien dat een circulaire industrie werkt. Niet door eindeloze studies, maar door nu écht door te pakken en innovaties daadwerkelijk naar de praktijk te brengen. ECN heeft een track record als het gaat om kennis en technologie. Wij kunnen ‘makelen en schakelen’ tussen partijen  en daarmee faciliteren dat ketens daadwerkelijk worden gesloten.”

Starten in Amsterdam
Om te beginnen, wil ECN samen met een aantal partners een Circularity Center starten in de metropoolregio Amsterdam, in nauwe samenwerking met het reeds bestaande Circularity Center in Rotterdam. Vanuit dit Center worden circulaire initiatieven gescout en wordt voor geselecteerde projecten ingezet op versnelling door de inzet van de kennis en het netwerk van de ECN en de aangesloten partners. Voor een regio als Amsterdam betekent de transitie naar circulair een potentiële groene groei van de economie van naar schatting enkele honderden miljoenen euro en duizenden nieuwe banen.

Bovendien heeft Metropoolregio Amsterdam de ambitie om in 2040 100% circulair te zijn en dat sluit helemaal aan bij onze toekomstvisie voor Circulaire Economie in Nederland. Van Loo: “Bedenk wat er bereikt kan worden als we samenwerken met de Noordzeehavens, afvalverwerkers, agrarische sector, bouwbedrijven, banken, bouwbedrijven en ga zo maar door. Provincie Noord Holland heeft alle ingrediënten in huis om een impuls te geven aan Nederland als Circulaire Hotspot.”

Meedoen in de opstartfase?
Er vinden inmiddels volop gesprekken met samenwerkingspartners in de totale kennisketen plaats: van universiteiten, bedrijfsleven en milieuorganisaties tot kennisinstituten en (lokale) overheden.

Bent u enthousiast en wilt u meedenken over een circulaire doorbraak? Neem dan contact op met Sjaak van Loo via ons contactformulier. Uw ideeën zijn meer dan welkom.

Categorie: Corporate, Environment, Zonne-energie, Windenergie, Biomass, Energy efficiency, Beleidsstudies