CEO Paul Korting blikt terug op 2014 en kijkt vooruit

maandag 2 maart 2015 14:03

Nieuwe samenwerkingsverbanden, impactvolle projecten en technische innovatie. CEO Paul Korting van ECN blikt terug op 2014 én kijkt vooruit.

“De Nationale Energieverkenning was voor ons denk ik het meest impactvolle rapport van 2014. Hierin lieten we zien hoe ver we in Nederland zijn met de energietransitie. Aan de ene kant zie je dan dat er een verschuiving zichtbaar wordt naar meer hernieuwbare energie. Aan de andere kant wordt pijnlijk duidelijk dat de Europese doelstelling voor 2020 buiten bereik ligt. In Nederland heeft het Energieakkoord in 2014 alsnog voor een impuls gezorgd, met name voor wind op zee. Internationaal zien we dat de omzet in schone energietechnologie is gegroeid naar maar liefst US$ 320 miljard.”

Veelbelovende initiatieven gestart
“Om mij heen zie ik veelbelovende initiatieven. Zo werken we samen met industriële bedrijven die de handen ineen willen slaan en onderzoeken of een reststof van de één kan worden gebruikt als grondstof voor de ander. En we zien dat duurzame innovaties in 2014 verder richting de markt zijn gebracht. Ik denk dan aan zonnepanelen met een hogere schaduwtolerantie, efficiënte membramen en warmtepompen. Technologie wordt steeds verder doorontwikkeld en goedkoper. Een mooie ontwikkeling is ook het Fleet Leader model waarmee we de kosten voor het onderhoud van offshore windparken fors kunnen verlagen. Door de samenwerking met universiteiten, de industrie en het mkb leverde ECN in 2014 een concrete bijdrage aan duurzame innovatie. We ondersteunen overheden en bedrijven bij effectieve investeringsbeslissingen.”

Zichtbare match tussen technologie en ondernemerschap
“Voor ons is samenwerking tussen overheden, onderzoeksinstellingen en ondernemers cruciaal. Alleen als we samen investeren kunnen we voldoende snel innoveren en die innovaties daadwerkelijk toepassen. Een mooi voorbeeld was in 2014 de samenwerking tussen Bronswerk, IBK, Smurfit Kappa en ECN. We ontwikkelden samen een betere benutting van restwarmte door inzet van warmtepompen voor papierfabrieken. Een ander voorbeeld is de opening van een zonnepanelenfabriek in de Verenigde Staten die volledig werkt met technologie, die ECN en een aantal bedrijven samen ontwikkeld hebben. Zo dragen we met onze expertise bij aan de innovatie- en ontwikkelingsagenda van overheden en aan het commerciële succes van bedrijven.”

Klimaatuitdagingen komende jaren
“In de komende jaren is de grootste uitdaging om internationale en nationale energieambities te realiseren. Een grote zorg van mij is hierbij het budget voor toegepast onderzoek dat beschikbaar is vanuit de overheid. Met een budget dat, in verhouding tot een aantal ons omringende landen, te beperkt is (en verder terugloopt) zien we dat broodnodige en kansrijke technologieën de markt niet bereiken. Of minder snel dan wenselijk. Als we de ambities uit het Energieakkoord willen waarmaken, dan moeten we investeren in toegepast onderzoek om de kosten van duurzame energie omlaag te brengen. En dat geldt natuurlijk ook voor de internationale ambities die in 2015 bepaald worden in het Klimaatakkoord. Vanuit ECN doen we wat in onze macht ligt. In 2015 scherpen we onze strategie aan en zullen we nog meer nadruk leggen op het vergroten van onze (inter)nationale impact.”

Categorie: Maart, Corporate