Brabant investeert in zonne-energie

maandag 13 december 2010 15:02

Met een forse investering in de ontwikkeling van zonne-energie in Zuid-Oost Brabant, wordt deze regio nummer één in Europa op het gebied van zonne-energie en innovatie. Dit is de ambitie van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Vandaag lichtten Solliance, KIC InnoEnergy en de Stichting FOM hun plannen toe op het provinciehuis. Provinciale Staten hebben afgelopen vrijdag deze plannen a € 48,7 miljoen goedgekeurd.

De drie initiatieven zijn onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar vullen elkaar aan en versterken het onderzoek en de bedrijvigheid op het gebied van zonne-energie in de regio. Door de investering worden toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van duurzame energie opgezet of naar Brabant gehaald. De kennis wordt ontwikkeld in de instituten en via laboratorium- en testfaciliteiten beschikbaar gesteld voor het bedrijfsleven. Ook wordt de kennis toegepast en ‘vermarkt’ voor de dagelijkse praktijk.

“De clusters bieden een stevig fundament, omdat ze voortbouwen op de sterke high tech en maakindustrie en de al aanwezige kennisinfrastructuur in Brabant,” aldus gedeputeerde Lily Jacobs. “Dit levert een brede kennis op en vergroot de kans op banen voor energieonderzoekers in de regio.”

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen verhuist grotendeels naar de TU in Eindhoven en wordt daar uitgebouwd tot een nationaal instituut voor funderend energieonderzoek. Dit instituut zal nauw verknoopt worden met het universitaire onderzoek op dit gebied en een nationale coördinerende rol krijgen.

Onder de vleugels van ‘Solliance’ wordt geïnvesteerd in zonne-energie technologie en de internationale concurrentiepositie van Zuid-Oost Brabant versterkt. Solliance is een cluster van kennisinstellingen ECN, TNO, TU/e en het Holst Centre, waar kennis en onderzoek gebundeld wordt op het gebied van dunne film zonneceltechnologie. Solliance biedt strategisch basisonderzoek, de toepassing van deze kennis in zonnecellen en de productieapparatuur en testfaciliteiten die regionale bedrijven kunnen gebruiken. Speciaal hiervoor komt er een vestiging van het onderzoeksinstituut ECN voor onderzoek naar zonne-energie in Eindhoven.

Het Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy wordt opgericht als één van de zes Europese technologiecentra voor duurzame energie. Hier gaat het om de toepassing van duurzame energie in de dagelijkse praktijk, zoals slimme en energie-efficiente gebouwen en steden.

Alledrie de initiatieven zijn gericht op een actieve samenwerking met de industrie, zodat deels vraaggestuurd onderzoek plaats vindt en de opgedane kennis wordt verspreid door bijvoorbeeld de oprichting van succesvolle spin-offs.

Meer informatie over de drie initiatieven leest u in de bijlage.

Noot voor de pers
Voor informatie over dit persbericht:
- Provincie Noord-Brabant, Vanya van Dijk, telefoon (073) 68 0 8687/ 06 2774 5058
- Solliance, persvoorlichter ECN Florentine de Maar, telefoon (0224) 564050 / 06 1279 8123

Categorie: Corporate, Zonne-energie