Binnenlucht in een voertuig ongezond?

maandag 23 juni 2014 11:43

De kwaliteit van de lucht in een rijdend voertuig staat ter discussie. De vraag is  of de hogere concentraties aan fijnstof en NO2 op drukke verkeerswegen de binnenlucht (en mogelijk daarmee de gezondheid van de rijder) beïnvloeden? Uit een eerste studie van ECN blijkt dat inderdaad het geval.

Zoals ook uit onderstaande grafieken blijkt, zijn voor NO2 de niveaus in een voertuig van dezelfde orde als buiten. In het geval van fijnstof weliswaar lager maar nog steeds verhoogd ten opzichte van de achtergrond (de omgeving rondom de stad en rustige buitenwijken). De mate van ventileren blijkt er niet erg toe te doen. Alleen bij recirculatie van de binnenlucht nemen de aantallen beduidend af (volgens verwachting).  Het blijkt dat de filters die nu in een auto gebruikt worden, voornamelijk deeltjes  tegenhouden en geen gassen. De conclusie is dat de blootstelling aan fijnstof en NO2 aanzienlijk is; dit is met name van belang voor de gezondheid van personen die langdurig rijden, zoals beroepschauffeurs. Het onderzoek wordt dit jaar vervolgd, waarbij onderzoeker luchtkwaliteit Ernie Weijers is betrokken.

Grafieken geven invloeden van fijnstof en NO2 binnen en buiten de auto weer. Zichtbaar is dat het effect binnen en buiten bij fijnstof tussen ventilatie (mode 1 en 2) en recirculatie groot is. Bij NO2 is dat effect minder.

Meer informatie
Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op onze expertisepagina milieuonderzoek.

Categorie: Corporate, Environment