Bijeenkomst Noord Hollandse materialenkring bij ECN over laatste ontwikkelingen op het gebied van tribologie en oppervlakte behandelingen

dinsdag 21 november 2017 10:40

“Wat is slijtage en wat ertegen te doen”

De Kamer van Koophandel organiseert, in samenwerking met de Metaalunie, de FME en de Bond voor Materialenkennis (BvM) een aantal keer per jaar en in verschillende regio’s bijeenkomsten voor bedrijven in de maakindustrie met als doel het verspreiden van technologische kennis en het vormen van een netwerk voor bedrijven uit de maakindustrie.

Op donderdag 14 december a.s. vindt de Noordhollanse bijeenkomst Materialenkring plaats bij ECN in Petten. De bijeenkomst richt zich op het vergroten van de kennis op het gebied van oppervlaktebehandelingen en tribologie; de wetenschap die zich bezighoudt met de verschijnselen die samenhangen met wrijving, smering en slijtage van ‘loopvlakken.

Wat kunt u verwachten?

Door middel van presentaties door (ervarings-)deskundigen en voorbeelden uit de praktijk krijgt u inzicht in verschillende vormen van slijtagemechanismen, ínvloedfactoren en remedies om slijtage aan te pakken. Met het vergroten en uitwisselen van deze kennis wordt ernaar gestreefd om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van levensduur en prestaties van machines en instrumenten.

Waarom mag u dit niet missen?

Naast de presentaties en verhalen uit de praktijk krijgt u een rondleiding door de unieke onderzoeksfaciliteiten bij het gastbedrijf ECN te Petten. ECN heeft vanwege haar uitgebreide ervaring op het gebied van engineering en materialen en het praktisch toepassen daarvan een unieke kennispositie. De combinatie van chemische, engineerings-, materiaalkennis en productie technologische kennis in één groep is uniek in NL en maakt dat ECN expertise heeft over de gehele materialencyclus.

Verder is er volop gelegenheid om te netwerken tijdens het afsluitende buffet.

Programma

13:30 Ontvangst

14:00 Welkom door Lydia de Vries, adviseur Ondernemersondersteuning, Kamer van Koophandel

14:05 Presentatie ECN door Jaco J. Saurwalt, director Environment & Energy Engineering

14:25 Presentatie ‘De laatste ontwikkelingen op het gebied van tribologie’ door Prof. dr. ir. D.J. Schipper, hoogleraar Tribologie, Technische Universiteit Twente. Tribologie is een wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering van de verschijnselen, die samenhangen met wrijving, smering en slijtage.

15:05 Presentatie ‘Wat is slijtage en wat kan er tegen worden gedaan’ door Erik Schuring, project leader Materials Testing & Analyses, ECN. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de verschillende slijtage mechanismen, de invloedfactoren en remedies om slijtage tijdig op te sporen en aan te pakken.

15:45 Pauze

16:00 Presentatie ‘De laatste ontwikkelingen op het gebied van oppervlakte behandelingen’ door Ing. Egbert Stremmelaar MBA, directeur Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)

16:35 Praktijkverhaal over de laatste stand van zaken op het gebied van galvanotechniek door Nico van Wolferen, algemeen directeur van Galvano van Wolferen B.V.

16:55 Afsluiting door Lydia de Vries, adviseur Ondernemersondersteuning, Kamer van Koophandel

17:00 Start rondleiding ECN

18:00 Buffet en netwerken

19:30 Einde bijeenkomst

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van de Kamer van Koophandel.

Categorie: Corporate, Engineering & materials