Bijdrage industrie aan duurzame elektriciteitsvoorziening cruciaal

dinsdag 17 mei 2016 16:00

De verwachting is dat komende jaren ook in Nederland op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt. Echter, dat veroorzaakt fluctuaties in het elektriciteitsnet. Er moeten oplossingen komen om die fluctuaties op te vangen. Die liggen enerzijds op het gebied van ICT voor afstemming van vraag en aanbod maar daarnaast ook op het gebied van opslag van elektriciteit.

Sigrid Bollwerk, ECN program development manager op het gebied van Industrial Energy Efficiency: 

“Naarmate er meer duurzame energie wordt opgewekt, wordt vraagsturing en grootschalige opslag van elektriciteit steeds belangrijker. De industrie speelt hierbij een belangrijke rol. Dat kan echter alleen als dat ook voor de industrie voordeel oplevert. Nieuwe technologieën zijn nodig waarmee duurzame elektriciteit op grote schaal en op een economisch aantrekkelijke manier ingezet kan worden in de industrie".

Het Voltachem innovatieprogramma, waar ECN deel van uitmaakt, ontwikkelt deze technologieën samen met TNO en marktpartijen. 

Voltachem
Voltachem is in 2014 geïnitieerd door de Topsector Chemie en mede gefinancierd door de overheid. Het gaat over de inzet van duurzame elektriciteit in de chemische industrie. De bedoeling is om fossiele energie en grondstoffen (olie, gas en kolen) te vervangen door hernieuwbare alternatieven, op weg naar een klimaat neutrale industrie. In de afgelopen anderhalf jaar zijn de verschillende elektrificatieroutes onderzocht en is er samen met de markt een gedetailleerde roadmap ontwikkeld. Zie ook de recent gepubliceerde Whitepaper: “Empowering the chemical industry – Opportunitities for electrification”  

Er is een groeiende vraag  naar technologieën waarmee elektriciteit omgezet kan worden in producten. Kijk maar naar Nuon dat recent aankondigde om duurzame elektriciteit in ammoniak om te willen zetten, en naar Shell dat het plan ondersteunt om de elektriciteit van de windparken op zee om te zetten in waterstof. Dit alles om de overschotten van elektriciteit in duurzame netten op te vangen en om te zetten in waardevolle producten waarmee nieuwe marktkansen worden gecreëerd. 

Meer informatie
Meer weten over wat ECN doet op dit gebied, vindt u op onze expertisepagina. U kunt ook contact opnemen met Sigrid Bollwerk.

Categorie: Corporate, Energy efficiency