Bied oude installaties een tweede leven. Doe de corrosietest.

donderdag 10 juli 2014 16:43

Staat u op het punt te investeren in een nieuwe installatie of bijvoorbeeld een opslagtank? Met een handige corrosietest laat ECN zien of u een oude installatie kunt hergebruiken. Zo werkt u duurzaam en kunt u kosten besparen.

Afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden kunnen metalen en andere materialen corroderen en dus onbruikbaar worden. Toch is hergebruik van installaties of onderdelen voor nieuwe toepassingen vaak wel mogelijk. ECN test materialen om te zien of de levensduur verantwoord verlengd kan worden of dat ze geschikt zijn voor een nieuwe toepassing.

Praktijkvoorbeeld INVISTA
In 2013 deed ECN een corrosietest voor een opslagtank van INVISTA, één van ’s werelds grootste geïntegreerde producenten van chemische halffabrikaten, polymeren en vezels. Een rvs-tank van het bedrijf werd hergebruikt voor het opslaan van een zure oplossing. De omstandigheden zouden het rvs kunnen aantasten. ECN nam een stukje van het tankmateriaal, bootste de nieuwe omstandigheden na en kon de corrosiesnelheid meten met behulp van een potentiaalscan. Het resultaat: de corrosiesnelheid was laag genoeg om geen probleem te zijn in de nieuwe toepassing en de tank kon dus hergebruikt worden. De test gaf INVISTA voldoende zekerheid voor een efficiënte en duurzame investeringsbeslissing.


Ideale toepassing

ECN’s corrosietest levert meer op dan een “go”, legt business developer Bas van Bree uit. “We kijken bijvoorbeeld naar de corrosiesnelheid in relatie tot het temperatuurverloop. Bij INVISTA zagen we dat de corrosiesnelheid bij 100°C sterk toenam door waterdamp. Daarom was ons advies om de waterdamp snel af te voeren om zo corrosie te beperken. Daarnaast hebben we kennis van andere oplossingen, zoals coatings. Met onze corrosie- en andere testen adviseren we praktisch over de beste omstandigheden voor een nieuwe toepassing.”

De corrosietest is toe te passen op diverse materialen en voor iedere sector. Wilt u meer weten? Bas van Bree van ECN vertelt u er graag meer over.

Categorie: Juli, Corporate, Engineering & materials