Bezoek ECN op de Nationale Milieudag 2015

vrijdag 5 juni 2015 11:02

Op 11 juni a.s. is ECN vertegenwoordigd op de Nationale Milieudag 2015, georganiseerd door de Vereniging Van Milieuprofessionals (VVM). De Nationale Milieudag heeft dit jaar als thema ‘Echt innoveren’. Centraal staat wat er écht nodig is om de belangrijkste milieuvraagstukken de wereld uit te helpen.

Bezoek de stand van ECN als u alles wil weten hoe ECN hieraan bijdraagt! We meten live luchtkwaliteit met onze AirBox en leggen graag uit hoe we in Eindhoven en andere steden werken aan een duurzame leefomgeving. Een gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker, ook gezonde steden. ECN helpt lokale overheden, bedrijven en burgers met oplossingen voor schone  en gezonde luchtkwaliteit’. Ook vertellen we hoe onze kennis van bodem en ondergrond cruciaal is voor een goed functionerende circulaire economie. ECN helpt bedrijven om van afvalstoffen herbruikbare bouwstoffen te maken of hoe bruikbare componenten daaruit terug te winnen.

Tenslotte neemt Bas van Bree, Business Development ECN Milieu, deel aan een paneldiscussie over vertrouwen in (milieu)techniek en bediscussieert hoe technische oplossing alleen écht kunnen werken als deze goed aansluiten op de maatschappelijke context.

Meer informatie over onze producten en diensten op het gebied van milieu onderzoek vindt u op onze expertisepagina.

Categorie: Corporate, Environment