Beter meten maakt beleid slimmer

dinsdag 7 juli 2015 10:00

Fijnstof zorgt voor opwinding bij burgers, overheden en milieuorganisaties. Metingen van de luchtkwaliteit worden geïnterpreteerd en besproken in de pers. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? In Eindhoven doet ECN lokaal nauwkeurige metingen naar de aanwezigheid van fijnstof. Met real time data maken we het onzichtbare zichtbaar.

In 2015 worden nieuwe Europese normen voor de luchtkwaliteit van kracht. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de normen niet strenger en blijft Nederland binnen de grenzen. “Toch kunnen we niet helemaal gerust zijn”, stelt Ernie Weijers, onderzoeker van ECN. “Epidemiologen vertellen ons dat we ook ziek kunnen worden door concentraties die binnen de norm vallen.” Ernie pleit voor meer lokale metingen op verschillende plaatsen. Een proef met relatief goedkope sensoren van ECN in Eindhoven laat zien dat het werkt.

Lokale meetkasten in Eindhoven
Om de gezondheidsrisico’s in Eindhoven in kaart te brengen, gaf de gemeente ECN de opdracht om de luchtkwaliteit lokaal te meten. Om een gezonde stad dichterbij te brengen ontstond samenwerkingsverband ‘AiREAS’, waarin onder meer de gemeente, de provincie en bedrijven als ECN, Imtech en de Universiteiten van Utrecht en Twente participeren.

Sinds oktober 2013 hangen er 35 speciale luchtmeetkasten van ECN in de stad. Met de zogenoemde Airboxen wordt de hoeveelheid fijnstof en nauwkeurig gemeten. Op vijf plaatsen meet ECN ook ultrafijnstof. En het werkt: voor elke wijk in zichtbaar hoe groot de concentratie van verontreinigde deeltjes is. Ook wordt duidelijk wat het effect van verkeersstromen in een wijk is. Ernie: “Sinds 2014 meten we ook stikstofdioxide en ozon. Hiermee zijn we in staat een completer beeld te geven van de luchtkwaliteit.” 

Slimmer beleid
De real time meetdata uit Eindhoven is online beschikbaar voor iedereen. Ernie: “Bijzonder aan deze pilot is dat burgers zelf participeren. Zij denken mee, vragen bij de gemeente om meer meetpunten in de wijk en kunnen de meetresultaten online bekijken via www.aireas.com.” Met data van de Universiteit van Utrecht en de meetgegevens van ECN wordt nu ook gezondheidsonderzoek gedaan. De gemeente kan die uitkomsten gebruiken om burgers bewust te maken van hun gedrag. Ernie: “Lokale data helpen gemeenten om het juiste gesprek te voeren met burgers; op basis van de feiten en niet op basis van emotie of beleving. Het is de basis voor slimmer beleid.”

Meten bij u in de buurt?
De gemeenten Assen en Breda volgen het Eindhovense voorbeeld door luchtmetingen in de omgeving te starten. Wilt u ook meer inzicht in uw lokale situatie om de luchtkwaliteit te verbeteren of wilt u meer weten over het onderzoek dat ECN hiernaar doet? Neem dan contact op met Ernie Weijers van ECN. Hij vertelt u er graag meer over.

Categorie: Juni, Corporate, Environment