Bernard Fortuyn kwartiermaker / directeur bundeling ECN duurzaam en TNO Energie

woensdag 3 mei 2017 09:52

In het kader van de bundeling van de energieportefeuilles van ECN en TNO is afgesproken dat een kwartiermaker / directeur wordt aangesteld. TNO heeft de heer ir. B.C. Fortuyn (Bernard), momenteel lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland, bereid gevonden deze functies op zich te nemen.

De heer Fortuyn start -aanvankelijk in deeltijd- per 1 mei zijn werkzaamheden om het nieuwe ECN, onderdeel van TNO, vorm te geven.

Fortuyn was lid van de Raad van Toezicht van de Stichting ECN. Deze functie heeft hij voor de duur van de integratie neergelegd.

(Foto: Siemens)

Categorie: Corporate